Restauratie van traditionele houten volksspelen

Tussen mei 2019 en juli 2020 is Bert Vertommen de leerling van meester John Dumarey. John leert Bert het juiste vakmanschap aan om traditionele houten volkspelen te restaureren.

.

Looptijd traject

5 januari 2019 - 27 juni 2020

Domein

Ambacht, vakmanschap en techniek