Restauratietechnieken voor ons geschreven en gedrukt verleden

Martine Eeckhout is gespecialiseerd in conservatie en restauratie van boeken, kunst op papier, archiefdocumenten, perkament en zegels. Om haar vakmanschap te vervolmaken volgde ze cursussen in binnen- en buitenland, onder meer aan de Sorbonne. Met haar dertig jaar ervaring beschikt Martine over een expertise die uniek is in Vlaanderen. Als docente bij CORES (Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief) deelt ze haar kennis met toekomstige restauratoren. In de periode 2016–2018 gaf ze een opleiding papierrestauratie.

Zo leerde ze Annelies Vanherck, Marijke Salden en Anne Marie Philips kennen, leerlingen die opvielen door hun motivatie en handvaardigheid. In een beurstraject van twee jaar geeft Martine haar ambacht nu verder aan hen door. Op die manier verbreden de leerlingen hun kennis en technieken naar boekrestauratie en het conserveren en restaureren van leder, papier, textiel en perkament. Net zoals hun leermeester zijn de leerlingen overtuigd van de grote maatschappelijke waarde van dit vakmanschap. Het moet bewaard en doorgegeven worden zodat belangrijk cultureel erfgoed niet zou verdwijnen. Zonder de juiste vakkundige ingrepen zouden archieven, banden en charters verloren gaan. 

“Bij restauratie moet je overleg plegen over risico’s, je moet een manier van denken aanleren en veel oefenen. Dat kan enkel op echte oude boeken. Het is dus belangrijk om dat onder begeleiding van een ervaren restaurator te doen.” 

Annelies Vanherck 

Looptijd traject

1 juli 2019 - 30 juni 2021

Domein

Ambacht, vakmanschap en techniek