Vervolmakingsopleiding hoefsmederij aanvullend op een beperkte reguliere opleiding

Michiel Demeulenaere wil zelfstandig hoefsmid worden. Om die droom waar te maken volgde hij twee jaar lang een avondopleiding. Michiel beëindigde die opleiding met succes in juni 2021, maar vond dat hij de juiste praktijkervaring miste om in zijn eentje als hoefsmid aan de slag te gaan. Zijn opleiding was namelijk vooral theoretisch en er werd met een kunstvoet gewerkt in plaats van met paarden.

Om de echte praktijk te leren kennen, besloot hij om in zijn vrijetijd vrijwillig mee te helpen met Bram Bruneel. Die laatste heeft bijna 30 jaar ervaring als hoefsmid en is gespecialiseerd in voetverzorging en therapeutisch beslag. Om zo veel mogelijk te kunnen opsteken, wou Michiel echter een volwaardig leertraject bij Bram doorlopen. Dankzij een meester-leerlingbeurs kon Michiel in januari 2022 starten als leerling-hoefsmid in Brams hoefsmederij Health and Hoof Care in Roeselare. 12 maanden lang brengt meester-hoefsmid Bram zijn jonge aspirant de kneepjes van het vak bij, zoals voetverzorging en het beslaan van verschillende paardenrassen. Met kennis van zaken, leert hij hem om de verschillende ziektebeelden van paardenvoeten te herkennen, het juiste beslag toe te passen en de juiste materialen te hanteren. Bram toont Michiel dat een goede hoefsmid altijd de focus legt op het welzijn van het paard. Meester en leerling plannen ook samen studiebezoeken bij gespecialiseerde dierenartsen en gerenommeerde Nederlandse hoefsmeden. Bram is verheugd een nieuwe jonge hoefsmid op te leiden. Hoefsmid is immers een knelpuntberoep en het is in het belang van vele paarden dat er volwaardig geschoolde hoefsmeden zijn in Vlaanderen.

Looptijd traject

1 januari 2022 - 30 december 2022

Domein

Natuur en landbouw