Werken met ossen

Twee jaar lang bundelen meester Marc Vanoverschelde en leerling Wouter Hellin hun krachten om het eeuwenoude vakmanschap van ossendrijven nieuw leven in te blazen. Meester Marc, geboren en getogen op een melkveebedrijf, heeft van jongs af aan ervaring met ossen. Als bevlogen ossendrijver en fervent lid van ABA (Attelage de Boeuf d’ Aujourd'hui) deelt hij zijn passie en kennis met leerling Wouter.

Wouter, afkomstig uit het Mechelse, heeft geen agrarische achtergrond maar koestert een diepe fascinatie voor traditionele landbouwmethoden. Zijn motivatie om met ossen te werken komt voort uit het verlangen om een eeuwenoud ambacht te leren en te behouden. Wouter ziet in het meester-leerlingtraject de unieke kans om een vaardigheid te verwerven die vandaag de dag nog door weinigen wordt beheerst. Zijn droom is om samen met zijn gezin het platteland te doorkruisen in een ossenwagen.

Marc, met ruim drie decennia ervaring in het werken met ossen, zal zijn diepgaande kennis en praktijkervaring delen met Wouter. Het doel is niet alleen om technische vaardigheden, zoals ploegen en bomen slepen, over te dragen, maar ook om het immaterieel erfgoed van ossendrijven te borgen.

Het traject omvat de vier seizoenen en biedt Wouter de gelegenheid om de veelzijdigheid van het vakmanschap te ontdekken. Door samen te werken met de ossen willen meester en leerling niet alleen een eeuwenoud ambacht doorgeven, maar ook bijdragen aan duurzame landbouwpraktijken en het bewustzijn rond het erfgoed vergroten. Ze hopen dat het ossendrijven opnieuw in het Vlaamse landschap verschijnt.

Looptijd traject

10 februari 2024 - 9 februari 2026

Domein

Natuur en landbouw