AFGELOPEN - Basiscursus immaterieel erfgoed voor erfgoed- en andere professionals

LET OP - Dit STARTTRAJECT is afgelopen!

Immaterieel erfgoed zijn hedendaagse praktijken en gewoonten, met wortels in het verleden, die we willen doorgeven aan toekomstige generaties. Denk maar aan het vieren van het begin van de lente, de vaardigheden van de lepelsnijder en de verteller, spaghetti en tajine maken volgens aloud familierecept of het dansen van de Argentijnse tango. Het is een levende vorm van erfgoed, die verandert naarmate de tijden veranderen.

Wil je graag meer weten over het beleid rond immaterieel erfgoed? Ben je geïnteresseerd in wat immaterieel erfgoed voor jou en jouw (collectiebeherende) organisatie kan betekenen? Ben je op zoek naar inspiratie om aan de slag te gaan?

Deze basiscursus beantwoordt je vragen. We rekenen hierbij ook op jouw input. In elk onderdeel is er tijd en ruimte voorzien voor interactie tussen de deelnemers.

Na deze cursus:

  • heb je inzicht in de context, terminologie en beleid van immaterieel erfgoed;
  • heb je kennis, o.a. via een aantal praktische, inspirerende cases, over hoe je immaterieel erfgoed kunt integreren in de verschillende functies van erfgoedzorg;
  • kun je reflecteren over welke kansen, uitdagingen en spanningsvelden verbonden zijn aan immaterieel erfgoed;
  • heb je (basis)inzicht in groepsdynamica;
  • weet je wat je als erfgoedwerker kunt betekenen bij het ondersteunen van het borgen van immaterieel erfgoed.

Voor erfgoed- en andere professionals die inzicht willen krijgen in immaterieel erfgoed. 

Deze cursus is een initiatief van FARO i.s.m. Werkplaats immaterieel erfgoed

Programma

Woensdag 10 november 2021, 9.30 - 11.30 uur | Online, via Zoom

Sessie met focus op de Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed van Unesco (2003). Hoe en waarom is ze ontstaan? Welke impact heeft ze in de praktijk? Wat is de stand van zaken anno 2021?

9.30 uur Inleiding en kennismaking
10 uur Hoe en waarom ontstaat de conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed?
10.20 uur De basisprincipes van immaterieel cultureel erfgoed
10.40 uur Pauze
10.50 uur De werking van de conventie vandaag en morgen

 

Donderdag 18 november 2021, 10.00 - 16.00 uur | Werkplaats immaterieel erfgoed, Brussel

Borgen van immaterieel erfgoed in: what’s in a name? En wat betekent het in de erfgoedpraktijk in Vlaanderen?

In deze sessie kijken we naar het beleid in Vlaanderen rond immaterieel erfgoed en naar de verschillende (beleids)instrumenten die in Vlaanderen ingezet worden ter ondersteuning van immaterieel erfgoed en de betrokken gemeenschappen. Je maakt ook kennis met de werking van Werkplaats immaterieel erfgoed en andere spelers die actief zijn op dit terrein. Nadien gaan we dieper in op het borgen van immaterieel erfgoed.

10 uur Het beleid in Vlaanderen en de verschillende (beleids)instrumenten
10.45 uur Het veld: welke organisaties werken rond immaterieel erfgoed? 
11.15 uur Pauze
11.30 uur Kennismaking met immaterieelerfgoed.be 
12 uur Introductie: borgen. Erfgoedzorg voor levend erfgoed
12.30 uur Pauze
13 uur Diverse manieren om te borgen: functies van erfgoedwerking als leidraad
14 uur Pauze
14.15 uur Praktijkvoorbeeld 
15.15 uur Samenvatting, tijd voor vragen en afronding

 

Woensdag 8 december 2021, 9.30 - 11.30 uur | Online, via Zoom

Sessie over immaterieel erfgoed in de samenleving, met een focus op ethiek en duurzaamheid

Aan de hand van verschillende voorbeelden verkennen we samen voor welke uitdagingen immaterieel erfgoed vandaag staat in de samenleving. Hoe gaan erfgoedgemeenschappen om met veranderingen of diversiteit? Vormt een erfgoedgemeenschap altijd een harmonieus geheel? Wat is de invloed van toerisme of commercialisering? Welke ethische vraagstukken en wettelijke grenzen komen er kijken bij dit levende erfgoed? Vervolgens bekijken we hoe verschillende facetten van duurzaamheid met immaterieel-erfgoedpraktijken samengaan.

9.30 uur Inleiding
9.45 uur Actuele kansen en uitdagingen bij immaterieel erfgoed 
10.20 uur Pauze
10.30 uur Immaterieel erfgoed en duurzaamheid
11 uur Praktijkgetuigenis en ervaringsuitwisseling

 

Maandag 20 december 2021, 10.00 - 16.00 uur | FARO, Brussel

In deze sessie duiken we in de wondere wereld van de groepsdynamica. Aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen verkennen we welke fasen een groep doorloopt, welke patronen er zijn en wat je zelf als begeleider kunt doen om die dynamiek te beïnvloeden. Aan de hand van verhalen uit de praktijk en onze eigen ervaringen scherp je jouw vaardigheden als groepsbegeleider aan.

10 uur De rollen van ICE-werkers: een eerste verkenning
10.45 uur Groepsdynamica aan de lijve ondervinden: een ervaringsgerichte oefening
11.15 uur Pauze
11.30 uur Basiselementen uit de groepsdynamica
12 uur Starten met een groep, hoe doe je dat?
12.30 uur Pauze
13 uur Aan de slag met een bestaande groep: hoe neem je positie in?
14 uur Pauze
14.15 uur Wat doe je als het moeilijk wordt en de meningen uiteen lopen?
15 uur Wrap up van de dag: wat typeert de houding van een groepsbegeleider?


Coronamaatregelen

FARO volgt de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op en blijft dat doen naarmate de situatie evolueert. We zullen voor deze en andere vormingen de nodige beschermende maatregelen nemen en je daar tijdig over informeren. Voor vragen kun je terecht bij de organisator van de vorming, zoals die vermeld staat bij elke vorming. Voor andere vragen kun je mailen naar info@faro.be.

Tarieven

  • Het standaardtarief voor deze vorming is 150 euro.
  • Het kortingstarief voor deze vorming is 100 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
  • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
  • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden

Inschrijven

Klik hier om in te schrijven.