Conferentie - Immaterieel erfgoed & toerisme

Op vrijdag 29 mei 2020 organiseert Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Werkplaats immaterieel erfgoed een conferentie over ‘Immaterieel Erfgoed als toeristische bestemming’. De dag wordt georganiseerd in samenspraak met Erfgoed Gelderland en met toerisme-docenten en -onderzoekers van hogescholen en universiteiten in Nederland. Aansluitend zal het tijdschrift Volkskunde een themanummer publiceren. 

Lokale tradities beleven, muziek en performances meemaken, handgemaakte producten en souvenirs op de kop tikken, streekbieren en -gerechten smaken ...  Er is een toenemende aandacht voor het potentieel van immaterieel erfgoed toerisme. 

Toeristen lopen warm voor de belevingswaarde die immaterieel erfgoed in petto heeft op reis. Immaterieel erfgoed is dan ook 'levend' erfgoed, en mensen kijken er naar uit om de couleur locale te beleven van plekken die zij bezoeken. Ook immaterieel-erfgoedgemeenschappen zien vaak heel wat potentieel in toeristische ontwikkelingen. 

Tegelijk is immaterieel erfgoed ook niet immuun voor de schaduwzijden die toerisme kan opleveren. Voor kleinschalig toerisme kan een overmacht aan toeristen de, wat genoemd wordt, 'authentieke' waarde van het erfgoed aantasten en de spontane dynamiek ondergraven.  De betrokkenen zien de kansen van toerisme, maar willen tegelijk 'geen tweede Amsterdam', geen 'folklore' of 'openluchtmuseum' worden...

Er zijn vragen te over: Welke voorbeelden zijn er om immaterieel erfgoed in de markt te zetten? Hoe kan immaterieel-erfgoedtoerisme misschien een interessante of aantrekkelijke nichemarkt vormen?  Maar ook: hoe kunnen de betrokkenen tegelijk de waarden van het erfgoed intact houden? Hoe breng je toerisme samen met de idee van een levendige lokale praktijk en een duurzaam toekomstperspectief? Welke reflecties zijn er te maken in het spanningsveld tussen commercialisering en het verlangen naar 'authenticiteit' dat leeft bij zowel immaterieel erfgoedgemeenschappen als - op een andere manier - bij toeristen? Enzovoort.

Kom deze vragen exploren tijdens de conferentie op 29 mei 2020!
Heb je zelf een bijdrage? Laat het dan horen!

Oproep voor casestudies & wetenschappelijke bijdrage

Voorstellen voor bijdragen voor het Volkskunde tijdschrift en/of voor de conferentie zijn van harte welkom. We kijken heel graag naar bijdragen die zich lenen voor een presentatie op de conferentie, wetenschappelijke bijdragen en/of concrete casestudies. 

Volkskunde zoekt naar aantrekkelijke case studies die kunnen bijdragen aan meer reflectie op bovengenoemde spanningsvelden en/of meer licht werpen op hoe betrokken partijen zich positioneren. Zowel meer theoretisch getinte als praktijkgerichte bijdragen zijn van harte welkom, ook als het gaat om praktische toepassingen als culturele routes, ‘augmented reality’ en apps ter ontsluiting van het erfgoed.
Ook studenten worden van harte uitgenodigd hun voorstellen in te dienen.

U kunt uw abstract van tussen de 200 en 500 woorden VOOR 1 DECEMBER 2019 inleveren bij Volkskunde (redactie@volkskunde.be).

Meer informatie over de conferentie is te krijgen bij Albert van der Zeijden.

(c) KIEN