Conferentie - Immaterieel erfgoed & toerisme

Op vrijdag 29 mei 2020 vindt er een Nederlands-Vlaamse conferentie over ‘Immaterieel Erfgoed als toeristische bestemming’ plaats. De conferentie wordt georganiseerd door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, in samenwerking met Werkplaats immaterieel erfgoed en Erfgoed Gelderland, met medewerking van het Netwerk van toerismedocenten en -onderzoekers van hogescholen en universiteiten in Nederland. Aansluitend zal het tijdschrift Volkskunde een themanummer publiceren. Op de conferentie staat de vraag "wat zijn de kansen & uitdagingen bij immaterieel erfgoedtoerisme" centraal. 

Context
Lokale tradities beleven, muziek en performances meemaken, handgemaakte producten en souvenirs op de kop tikken, streekbieren en -gerechten smaken...  Er is een toenemende aandacht voor het potentieel van immaterieel erfgoed toerisme. Toeristen lopen warm voor de belevingswaarde die immaterieel erfgoed in petto heeft op reis. Immaterieel erfgoed is dan ook 'levend' erfgoed, en mensen kijken er naar uit om de couleur locale te beleven van plekken die zij bezoeken. Ook immaterieel-erfgoedgemeenschappen zien vaak heel wat potentieel in toeristische ontwikkelingen. 
Tegelijk is immaterieel erfgoed ook niet immuun voor de schaduwzijden die toerisme kan opleveren. Voor kleinschalig toerisme kan een overmacht aan toeristen de, wat genoemd wordt, 'authentieke' waarde van het erfgoed aantasten en de spontane dynamiek ondergraven.  De betrokkenen zien de kansen van toerisme, maar willen tegelijk 'geen tweede Amsterdam', geen 'folklore' of 'openluchtmuseum' worden...

Verbinding en verdieping
De conferentie dag is bedoeld voor (immaterieel) erfgoedgemeenschappen en voor (beleids-)medewerkers uit de toerismesector en erfgoedsector die de kansen en mogelijkheden van immaterieel-erfgoedtoerisme willen verkennen. Het doel van de dag is om verbindingen te leggen tussen initiatieven vanuit immaterieel erfgoed en de toerismesector. Op deze dag gaan we samen in gesprek, niet alleen over kansen maar ook over uitdagingen als authenticiteit en overcommercialisering. Daarbij worden ervaringen uit Nederland en Vlaanderen uitgewisseld. De Zwitserse onderzoeker Barbara Taufer (Hogeschool Luzern) en andere sprekers zullen de recentste toeristische trends en uitdagingen van immaterieel erfgoed belichten.

Meer informatie
Voor meer informatie over de conferentie kunt u contact opnemen met Albert van der Zeijden. U kunt zich vanaf 25 februari aanmelden via immaterieelerfgoed.nl. Kosten van deelname zijn 15 euro.

 

(c) KIEN