Masterclass Antoine Gauthier. Strategieën en ontwikkelingen in het borgen van immaterieel erfgoed in Québec.

Québec is een regio waar intensief wordt gewerkt rond immaterieel erfgoed, zowel door beleidsmakers als in het veld. In deze masterclass legt Antoine Gauthier, een van de hoofdrolspelers in deze materie, uit wat er gebeurt in Canada, hoe men het in Québec aanpakt en welke rol kwantitatief en kwalitatief onderzoek daarin speelt. Dit verhaal, gebracht vanuit de erfgoedpraktijk in een gebied waar immaterieel-erfgoedbeleid hoog op de agenda staat, geeft een goed inzicht van wat er mogelijk is en waar uitdagingen liggen.

Over de spreker

Antoine Gauthier heeft zich het afgelopen decennium als algemeen directeur van Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) ingezet voor immaterieel-erfgoedbeleid in Québec (Canada) en in internationale netwerken. Het CQPV verenigt talrijke kunstenaars, ambachtelijke makers, onderzoekers en individuen samen met non-profitorganisaties rond ‘mondelinge en belichaamde tradities’: immaterieel erfgoed.

Naast een uitgebreid programma aan vorming, colloquia en projecten allerhande, werkt CQPV aan het monitoren en evalueren van beleidsprogramma’s en wetgeving in relatie tot immaterieel erfgoed. In 2014 publiceerde het CQPV de eerste ‘Inventory of Intangible Heritage: Québec's Cultural Traditions in Figures’, meteen een relevante bijdrage in de internationale ontwikkeling van statistieken en meetinstrumenten m.b.t. het jonge beleidsveld rond het borgen van immaterieel erfgoed. Sindsdien volgen de onderzoeken en rapporten elkaar op, telkens met een focus op het in kaart brengen van deelsegmenten uit het immaterieel erfgoed in het bredere landschap van cultuurbeleid en creatieve economie. In 2018 lanceerde CQPV richtlijnen (guidelines) voor ICE-werking op maat van het lokale beleid, steden en gemeenten.

Verder is Antoine Gauthier in de afgelopen jaren ook bijzonder actief geweest op het internationale terrein, o.m. met het ICH NGO Forum rondom de UNESCO 2003 Conventie. Canada is een van de uitzonderingen in de wereld die de Conventie nog niet heeft geratificeerd. En toch worden een interessante werkingen ontplooid in de geest van de conventie. In het kader van het ICH NGO Forum legt Antoine zich in recente jaren vooral toe op het denkwerk rond ethiek m.b.t. ICE-werking, en rond het in 2018 goedgekeurde ‘Overall Results framework’ dat tot doel heeft de evolutie van de 2003 Conventie in de komende jaren te gaan monitoren. Ten slotte is Antoine Gauthier in Québec bekend als muzikant en radiomaker.   

Masterclass

De masterclass kadert in de ICE-Breker reeks. Het is een initiatief van de VUB UNESCO-leerstoel in kritische erfgoedstudies en het borgen van ICE (Vrije Universiteit Brussel, BREL/Brussels Erfgoedlab), FARO en Werkplaats immaterieel erfgoed. Binnen het ICE-Breker traject worden over alle thematische ICE-domeinen heen voorbeeldpraktijken uit binnen- en buitenland, oriënterende sessies en verdiepende masterclasses aangeboden om de reflectie, discussie en exploratie rond immaterieel erfgoed te voeden.

Praktische info
  • Voertaal: Engels en Frans
  • Locatie: Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Etterbeek, Gebouw C, 5C404
  • Inschrijven: via de website van FARO. Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
  • De masterclass is gratis