Quirinusprocessie Loenhout

De Quirinusprocessie in Loenhout, is een gewaardeerde traditie en dorpsfeest, en wordt in de volksmond ook wel de ‘Loenhoutse Mei’ genoemd. Ieder jaar op de eerste zondag van mei heeft deze verering plaats waarbij families en vrienden, jong en oud, zich inzetten om nadien ook op en rond de kermis te verbroederen. Deze traditie voelt dan wel hedendaags aan en leeft sterk binnen de Loenhoutse gemeenschap, ze kent reeds een lange geschiedenis.


Dat gekozen werd voor Sint-Quirinus als patroonheilige van de Loenhoutse kapel was geen toeval. Als eigenaar van een relikwie van de heilige Quirinus stond Loenhout (dat een eerste vermelding kreeg rond 1100) namelijk bekend als bedevaartsoord voor genezing en trok mensen aan, van ver en nabij, die op zoek waren naar hulp en troost tegen kwade ogen, koortsen, kwaadaardige gezwellen, doofheid, oogziekten en huidkwalen. De Ommegang versterkte die kreet om hulp en troost. Vroeger wasten veel mensen met het water uit de put hun ogen in de hoop zo erge ziektes en kwalen te voorkomen of te genezen. Tijdens de processie wordt het putwater gewijd wanneer er halt wordt gehouden aan de Quirinuskapel. Bij die halte aan de kapel wordt ook de Heilige Quirinus aanbeden en daarna ontvangen de omstaanders de zegen van het Heilig Sacrament. Ook vandaag de dag zijn er nog gelovigen die de kapel bezoeken om hun zakdoeken in het gewijde water te doppen of zelfs een kruikje quirinuswater mee naar huis te nemen. Bij de put achter de kapel staat daarom nog jaarlijks een emmer met gewijd water ter beschikking voor de pelgrims.


Deze duurzame overlevering hebben de parochianen van geen vreemde: net zoals hun patroonheilige bekend staat voor zijn standvastig geloof, geloven de Loenhoutse inwoners in het beschermen en doorgeven van hun tradities. Een seculariserende en veranderende samenleving houdt hen dan ook niet tegen om zich blijvend in te zetten voor hun erfgoed.


In de processie wordt het beeld van Sint-Quirinus gedragen door de Sint-Quirinusgilde. De overige leden volgen hun patroonheilige met wapens en emblemen. Het mooie Mariabeeld wordt tijdens de processie gedragen door leden van de Sint-Jorisgilde. Naast de gilden nemen ook verschillende verenigingen, scholen en muziekverenigingen van Loenhout een taak op zich tijdens de processie, ze beelden een bepaald tafereel uit en begeleiden Sint-Quirinus en Onze-Lieve-Vrouw tijdens de ommegang.


Sinds de jaren negentig is er ook opnieuw een versterkte band met andere (erfgoed)organisaties ontstaan in Loenhout. Toen in 1997 pastoor Jozef Noyens zijn pensioen aankondigde werd er gekozen voor een meer werelds en verankerd organisatieteam met  de drie historische gilden van Loenhout. De gilden dragen de christelijke waarden hoog in hun vaandel en zijn al jaar en dag verknocht aan de processie. In hun reglementen staat immers dat zij ten alle tijden met hun leden aan de processie zullen deelnemen en dat deze processie niet teloor mag gaan.


Deze drie gilden in Loenhout, Sint-Jorisgilde, Sint-Sebastiaansgilde en de Quirinusgilde namen de taak om de processie te organiseren op zich. Een nieuw processiecomité was geboren en werd al snel versterkt met andere verenigingen in Loenhout. De parochie, gilden, de school ‘t Blokje, socio-culturele verenigingen, jeugdverenigingen en muziekmaatschappijen… uit Loenhout zorgen samen elk jaar voor een succesvolle rondgang ter ere van Sint-Quirinus en brengen daarmee Loenhout eensgezind op de been tijdens de Loenhoutse Mei-processie.


Intussen is de processie uitgegroeid tot een waar gemeenschapsfeest: naast de viering en verering van de relikwie en de bijhorende processie naar de Quirinuskapel, verenigt jong en oud zich nadien ook op en rond de kermis die met de processie gepaard gaat.


Meer informatie over de H.Quirinusverering in Loenhout: https://www.processiesvandenoorderkempen.be/processies/loenhout

Borstbeeld als reliekschrijn in de processie gedragen | © /