Werk maken van immaterieel cultureel erfgoed: Borgen, wat en hoe?

Sinds België in 2006 de UNESCO 2003 Conventie ratificeerde, heeft de Vlaamse overheid stapsgewijs een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed uitgewerkt. Om dit immaterieel erfgoed levendig te houden, moet je het borgen. Maar wat houdt dat borgen precies in? Via een overzicht van wat borgen in de praktijk in Vlaanderen allemaal is en zou kunnen zijn, geeft Jorijn Neyrinck in het FARO-tijdschrift (september 2012) een antwoord op deze vraag.

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst