Living Human Treasures?

Bij UNESCO loopt sinds het midden van de jaren ‘90 een programma onder de noemer ‘Living Human Treasures’ (Levende Menselijke Schatten). Unesco gebruikt deze term voor personen die op een hoog niveau kennis en vaardigheden hebben, gelinkt aan immaterieel erfgoed. Denk aan een ambachtsman, danser(es), circusartiest, verteller ... Het programma is gericht op kennisdeling, een betere omkadering en erkenning van deze ‘schatten’. 

Ook in Vlaanderen werd de voorbije jaren werk gemaakt van een dergelijk programma. Een overzicht van relevante publicaties, internationaal en uit Vlaanderen.

Internationaal

Uit Vlaanderen

Beeld: Kobe Van Herwegen, uit 'Virtuoos! Portretten van passie en vakmanschap in Vlaanderen.' © Titus Simoens