Publicatie: Een duurzame spelstrategie voor een geïntegreerde cultureel-erfgoedwerking

Met de conceptnota ‘Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen’ legde de Vlaamse overheid in 2016 een langetermijnvisie op tafel die de roerende en immateriële erfgoedbenadering dichter bij elkaar brengt. Het Cultureelerfgoeddecreet werkte die visie verder uit: de immaterieel-erfgoedwerking kreeg een volwaardige plek en een geïntegreerde erfgoedwerking van alle cultureel-erfgoedactoren stond centraal.

De uitbreiding van het cultureel-erfgoedbegrip naar roerend én immaterieel erfgoed vond ook ingang bij ICOM, de International Council of Museums. Sinds 2002 nodigt ICOM musea uit om actief met de UNESCO 2003 Conventie aan de slag te gaan. Bij de tegenhanger van ICOM voor archieven, de International Council on Archives, is er voorlopig nog maar weinig sprake van beleidsontwikkeling omtrent immaterieel erfgoed. Toch blijkt de notie ook daar door te sijpelen in internationale contexten.

Dit artikel, gepubliceerd in het FARO-tijdschrift (juni 2018), brengt in kaart waar de musea en archieven in Vlaanderen staan met betrekking tot deze geïntegreerde cultureel-erfgoedwerking.  

Bijlage

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst