Het Musette Ritueel, een actuele gids voor het vervaardigen van rieten voor een 18e eeuws instrument.

Meester Bart Van Troyen en leerlingen Toon Lauwers en Wim Van Hooste verdiepen zich samen in het unieke musette- en doedelzakkenbouwambacht. De musette, een verfijnde doedelzak, was ooit geliefd bij de Franse adel in de 17e en 18e eeuw. Na een tijd van vergetelheid kent het instrument sinds de jaren 1970 een sterke heropleving, met spelers en liefhebbers wereldwijd.

Bart behaalde als eerste een masterdiploma in musette en doedelzak. Zijn atelier in Bornem bloeit met klanten wereldwijd en een wachtlijst van twee jaar. Als meester leerde hij het ambacht van musettebouw van Remy Dubois en droeg hij bij aan restauratieprojecten en publicaties.

Wim, een professionele musettespeler, wordt nu de leerling van Bart. Samen zullen ze wekelijks in het atelier werken aan het maken van rieten voor musettes, een essentieel maar vaak over het hoofd gezien aspect van het ambacht. De focus ligt op het overdragen en documenteren van dit unieke vak.

Als instrumentenbouwer brengt Toon technische vaardigheden naar het meester-leerlingtraject. Met ervaring in meten, tekenen, solderen en frezen voegt Toon waardevolle kennis toe. Zijn achtergrond verschilt van medeleerling Wim, wat het project boeiend maakt.

De motivatie van de meester en zijn leerlingen is duidelijk: Bart wil de kennis van musettebouw behouden en verspreiden, terwijl Wim en Toon wil leren hoe ze zelf rieten kunnen maken. Het doel is om dit proces stap voor stap te documenteren, inclusief het maken van benodigd gereedschap, en het materiaal openbaar beschikbaar te stellen. Als afsluiting plannen ze een cursus rietenbouw. De meester-leerlingbeurs draagt zo niet alleen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen maar ook aan het behoud en de verspreiding van het musette-ambacht wereldwijd.

Looptijd traject

1 januari 2024 - 30 juni 2025

Domein

Muziek en podiumkunsten, Ambacht, vakmanschap en techniek