Van historisch zilver tot hedendaags vakmanschap

Max Gielis is een ervaren meester in het zilversmeden. Hij heeft talloze workshops gegeven en studenten in sieraadkunst begeleid. Hij beheerst als geen ander de nuances van zijn vak, zoals de juiste houding tijdens het smeden en de optimale vorm van een drijfpons.

Annick Mertens en Michel Mekke zijn de enthousiaste leerlingen in dit beurstraject. Annick volgde een restauratie- en conservatieopleiding en wil zich nu verdiepen in zilversmeden. Michel is goudsmid. Hij beheerst de basistechnieken van het zilversmeden maar wenst nu meer arbeidsintensieve en gespecialiseerde vaardigheden onder de knie te krijgen.

Twee jaar lang gaan meester en leerlingen samen aan de slag om klassiek zilverwerk te ontwerpen en vervaardigen. Ze behandelen antiek zilverwerk, van studie tot recreatie. Samen onderzoeken ze objecten, maken ze voorstudies en ontwerpen, en voeren ze de productie uit.

DIVA, museum voor diamant, juwelen en zilver in Antwerpen, is een cruciale partner in het leertraject. Dat museum stelt niet alleen zijn bibliotheek en atelier maar ook zijn collectie van Zuid-Nederlands en Belgisch zilverwerk ter beschikking. Meester en leerlingen selecteren één of meerdere stukken uit de collectie. Ze bestuderen en inventariseren het gekozen stuk, voeren voorstudies en technische oefeningen uit, en ontwikkelen opnieuw een ontwerp. Vervolgens wordt er een productieproces opgezet om nieuw zilverwerk te vervaardigen dat de kwaliteiten van het originele stuk nastreeft of zelfs evenaart. DIVA ondersteunt ook initiatieven zoals publieksbezoeken, lezingen en demonstraties. Dankzij de museale samenwerking wordt het ambacht de zilversmid op een duurzame wijze geborgen.

Looptijd traject

15 januari 2024 - 21 november 2025

Domein

Ambacht, vakmanschap en techniek