Achtergronddossier over de schrapping van Aalst Carnaval uit de Unesco-lijst

19 februari 2020

Aalst Carnaval verschijnt reeds een jaar regelmatig in de pers.

Dit op verscheidene manieren en vanuit verschillende invalshoeken.

Om het debat genuanceerd te voeren biedt de Vlaamse Unesco Commissie een Fact Sheet aan. 

 

Wie het debat over Aalst Carnaval en zijn schrapping van de Unesco-lijst immaterieel erfgoed op een verbindende manier wil voeren, wordt uitgenodigd om de Fact Sheet van de Vlaamse Unesco Commissie te raadplegen. 

In dit document kan je feitelijke informatie terugvinden over Aalst Carnaval en de omstandigheden die er in 2019 toe hebben geleid dat het carnaval geschrapt is van Unesco's Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Er wordt daarnaast ook een document aangeboden met verdere achtergrondinfo en duiding rond Aalst carnaval, immaterieel erfgoed en controverse

Wie liever even praat met de UNESCO experte van Werkplaats immaterieel erfgoed, kan deze als volgt bereiken:
Jorijn Neyrinck
Coördinator Werkplaats immaterieel erfgoed
Vice-voorzitter Vlaamse UNESCO Commissie
+32 478 72 23 01
jorijn@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be

 

Beeld: © Antonio Ponte