Website Crafting Futures gelanceerd

4 juli 2024

Werkplaats immaterieel erfgoed is gangmaker voor het borgen van levend erfgoed in Vlaanderen. Het toekomst geven aan ambachten is een belangrijk deel daarvan. Daarom zetten we voluit méé de schouders onder Crafting Futures, het interdisciplinaire project dat via wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek bruggen wil slaan tussen ambacht en actuele uitdagingen.

 

Onze ervaring

De uitdagingen van ambachtelijkheid en het gebrek aan waardering in de maatschappij vandaag is één van de vraagstukken waar de Werkplaats zich al langer rond inzet. Zo werkten we al een reeks pilootprojecten uit die uitmondden in nieuw beleid voor vakmanschap. De Vlaamse overheid startte in 2018 met de Beurzen voor Meester-Leerlingtrajecten in het doorgeven van vakmanschap na een veldstudie die we in 2010-2014 voerden met diverse partnerorganisaties. In 2013 begonnen we met het Handmade in Brugge-programma in de stad Brugge. We zijn ook graag en regelmatig gesprekspartner bij allerlei gesprekken en overlegfora die ambachten beter willen vertegenwoordigen en hun beroep en activiteiten erkenning geven. 

Onze visie

De Werkplaats is ervan overtuigd dat een geïntegreerd perspectief cruciaal is: ambachten lopen door verschillende beleidsdomeinen heen. Ze zijn tegelijk werk en economie, culturele kennis en praktijken (cultureel erfgoed), draaien rond het leren van skills en vaardigheden (onderwijs), en brengen duurzame en creatieve vormen van ondernemen in Vlaanderen. 

Onze plannen?

Daarom werken we enthousiast mee aan Crafting Futures. Gedurende het hele project geven we méé input en trekken we actief de werkgroep rond beleid en ondernemerschap. We voeren een benchmarkstudie en zetten een roadmap uit voor het ontwikkelen van een Crafts Council in Vlaanderen. En we draaien actief mee als interface tussen het onderzoeksteam en de vele ontwikkelingen in verband met vakmanschap in het werkveld en beleid lokaal en internationaal.

Meer weten? Neem een kijkje op de website craftingfutures.be of volg het laatste nieuws over Crafting Futures via de LinkedIn-pagina.

Jorijn Neyrinck stelt Crafting Futures voor

Foto: Jorijn Neyrinck stelt Crafting Futures voor op Ambacht in Beeld Festival 2024 | © Bram Kloos.

Shibori workshop | © Pierre Antoine Vettorello