Ros Donckstraat - Dendermonde

Na de Eerste Wereldoorlog werd het stadscentrum van Dendermonde 'gesaneerd' en werden de volkswijken buiten de stadskern geduwd. Dit gaf aanleiding tot het ontstaan van nieuwe wijken. Die wijkbewoners waren sterk gehecht aan de Ros Beiaardtraditie en waren gewoon geweest om het Ros Beiaard voor de deur te zien uitgaan. Omdat het Ros Beiaard zich niet verwaardigde om in deze wijken te komen, werd er een eigen paard gemaakt dat tijdens de wijkkermis, feesten, jubilea door de straten trok.

Wijk Donckstraat is gelegen aan de stadsrand en heeft een eigen wijkpaard sinds 1953. Oorspronkelijk werd het begeleid door een reus, kleinere huppelpaardjes en een eigen knaptand.

Na een onderbreking van wel 24 jaar werd er in 2019 op initiatief van het wijkcomité Donckstraat en het volkse café Polderzicht een nieuw Ros Donckstraat vervaardigd. Er werd een nieuw ploeg pijnders samengesteld en heemskinderen gekozen. Op 17 oktober 2021 werd het nieuwe paradepaard tijdens een groot volksfeest voorgesteld aan de wijk. Het Ros Donckstraat toonde zich aan een breder publiek in het stadscentrum tijdens de Rosse Buurtenstoet op 24 april 2022.

De pijnders richtten een eigen vzw Ros Donckstraat op en dragen het paard niet alleen op de schouders maar ook in het hart. Getuige daarvan is de eigen Ros Donckstraat-tattoo die elk van hen heeft.

Het eerste Ros Donckstraat in 1953 | © Geert De Rycke