Inspiratieboek: Een toekomst voor ambachten

Inspiratieboek: Een toekomst voor ambachten

Hoe futureproof zijn ambachten?
Dat is de centrale vraag die deze publicatie probeert te beantwoorden.

Als het stoffige imago wordt afgeschud en ambachten inhaken op allerlei actuele trends en uitdagingen, is de overlevingskans behoorlijk groot.

Ambachten zijn perfecte bruggenbouwers tussen verleden en toekomst. De werkplaats van de maker is een gedroomde broedplaats voor innovatie.

Bovendien kunnen ambachten ook ingezet worden om antwoord te formuleren op maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen die vandaag en zeker morgen onze aandacht eisen. Alleen een integrale benadering waarbij alle partijen (erfgoed, economie, onderwijs, design, toerisme ...) samenwerken, kan leiden tot een duurzaam succes.

Om te kunnen overleven, moeten tradities dan ook meegaan met hun tijd en actief gedragen worden door de samenleving. Een vernieuwende en toekomstgerichte blik is een must voor ambachten. Pas dan kan je spreken van levend erfgoed.

Hiervoor moeten ambachten wél uit de traditionele erfgoedhoek worden gehaald en deel gaan uitmaken van het arsenaal aan tools dat ontwerpers en ondernemers vandaag ter beschikking hebben. De techniek van het houtsnijden of het vlechten moet bijvoorbeeld moeiteloos naast het lasercutten of 3D-printen kunnen staan.

Deze publicatie wil tegelijk wegwijzer en inspiratiebron zijn. Ze lijst de problematieken rond ambachten op, maar reikt ook tools en praktijkvoorbeelden aan om ambachten sterker op de kaart te zetten.  

Klik hier om het inspiratieboek (2014) te downloaden

Klik hier voor de website 'A Future for Crafts'


Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst