Themadossier lokaal beleid

Immaterieel erfgoed & lokaal beleid

Dossier ‘Hoe kan (het borgen van) immaterieel erfgoed het lokale beleid versterken?’ 

Hoe kan immaterieel erfgoed lokaal beleid versterken? In dit dossier verkennen we een aantal beleidsdomeinen waartoe immaterieel erfgoed een vitale bijdrage kan leveren. We opteren voor domeinen die hoog op de lokale agenda staan, maar die we misschien niet spontaan associëren met het borgen van immaterieel erfgoed:


Dit dossier is tot stand gekomen in samenwerking met FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.