6 nieuwe borgingspraktijken op het Register van Inspirerende Voorbeelden

25 januari 2023

De Vlaamse minister van Cultuur voegt 6 nieuwe borgingspraktijken toe aan het Register van inspirerende voorbeelden rond het borgen van immaterieel erfgoed. Dat register bundelt goede voorbeelden, die anderen kunnen inspireren bij het koesteren, delen en doorgeven van hun eigen niet-tastbaar erfgoed. Ze tonen dat diverse initiatiefnemers bezig zijn met immaterieel erfgoed: van professionele organisaties zoals erfgoedcellen tot geëngageerde vrijwilligersorganisaties. ​

Op advies van de expertencommissie selecteert de minister de volgende praktijken:

  • 'Beste Campinisten!' Kempische commons op zijn mooist (Kempen)
  • Het tweejaarlijks accordeonfestival Airbag (Brugge)
  • Jong geleerd is oud gedaan: een pelotonnetje van kleuters in de Bloemenstoet (Ternat)
  • Het 2de Spoor van FeliX Art & Eco (Drogenbos)
  • Buumplanters – La Fidélité Future (Brussel)
  • Molennetwerk KempenBroek vzw (vierhoek Weert, Budel/Hamont, Bocholt/Bree en Kinrooi/Maaseik)

 

‘Beste Campinisten!' Kempische commons op zijn mooist (Kempen)

Campinisten zijn vrienden, leden, sympathisanten, fans, kwekers, ... van het Kempens Hoen. Het Kempens Hoen is niet enkel een vzw maar ook een ‘echt kieken’. 100 jaar geleden verdween bij ons het Belgische kippenras, om in 2013 opnieuw naar eigen bodem gebracht te worden. Kempens Hoen vzw vraagt alle Kempenaren om bij te dragen aan een gemeenschappelijke doel: het Kempisch kieken in ere herstellen als gezond, productief en smakelijk streekras. In een participatief project laat de vzw de verschillende erfgoeddragers uitblinken: kwekers, ambassadeurs, boeren en chef-koks. Ze staan mooi naast elkaar op de website. In 2023 wordt het tienjarig jubileum van de thuiskomst van het Kempens Hoen gevierd. 


Het tweejaarlijks accordeonfestival Airbag (Brugge)

Airbag Festival bestaat 20 jaar tijd en heeft een hechte erfgoedgemeenschap gecreëerd die een liefde voor de accordeonmuziek en het accordeon deelt. Van in het begin koos de festivalorganisator ervoor om een breed programma samen te stellen in samenwerking met diverse culturele partners. Reeds bij de eerste editie besteedde Airbag Festival een bijzondere aandacht aan het erfgoed, o.a. via verschillende publicaties over het Brugse accordeonverleden, tentoonstellingen, en een vaste samenwerking met het Volkskundemuseum.

Jong geleerd is oud gedaan: een pelotonnetje van kleuters in de Bloemenstoet (Ternat)

De Bloemencorso van Ternat is de op één na oudste corso of stoet in Vlaanderen en bovendien ook de enige voorjaarscorso. De laatste jaren verouderde het deelnemersveld. Om daar iets aan te doen ging basisschool GO Horizon aan de slag met het erfgoed van de bloemencorso. Dit gebeurde tijdens een lokaal traject 'Buurten met erfgoed', dat ondersteund werd door erfgoedcel Zender. De kinderen van de derde kleuterklas versierden hun fietsjes met bloemen. Dit inspirerende initiatief is een mooie samenwerking tussen de school, de lokale erfgoedcel en de organisatie van de bloemencorso. ​

Het 2de Spoor van FeliX Art & Eco (Drogenbos)

Op een plek waar je het niet verwacht, in het centrum van Drogenbos, ligt het FeliX Art & Eco Museum op het domein dat ooit van schilder en boer Felix De Boeck (1898-1995) was. Het museum werkt met twee grote luiken. Enerzijds is het er FeliXeco, het ecologische luik dat zich voornamelijk ontplooit tussen de bomen op het museumdomein en geïnspireerd wordt door de werken van De Boeck. Daarnaast is FeliXart het artistieke luik van de organisatie. Bij FeliX Art & Eco Museum is er niet alleen aandacht voor kunst en ecologie maar ook voor de integratie van immaterieel erfgoed binnen de museale werking.

 

Buumplanters – La Fidélité Future (Brussel)

Met het project La Fidélité Future wil het burgercollectief De Bûûmplanters de verdwenen Brusselse boomgaard La Pépinière de la Fidélité (1796-1819) opnieuw uit de grond stampen. Het collectief doet dit in tuinen, parken, speeltuinen, bedrijfsterreinen en moestuinen, verspreid over heel Brussel. Het doet beroep op de Brusselaars om samen het stedelijke ecosysteem te versterken en de levenskwaliteit in de stad te verbeteren. Het project wordt ondersteund door Urban Brussels.

 

MolenNetwerk KempenBroek vzw (vierhoek Weert, Budel/Hamont, Bocholt/Bree en Kinrooi/Maaseik)

GrensPark Kempen-Broek is een verrassend gevarieerd natuurgebied waar nog 47 watermolens en windmolens draaien en malen. MolenNetwerk KempenBroek vzw is een vrijwilligersorganisatie die in 2015 is opgericht en zich inzet voor de promotie en het behoud van het molenerfgoed en het molenaarsambacht in GrensPark Kempen-Broek en in enkele direct aan Kempen-Broek grenzende gemeenten in Vlaanderen en Nederland. De vzw heeft ook aandacht voor de natuur van het grenspark en voor de mensen die er wonen. Ze brengt mens, natuur, cultuur en erfgoed samen. De organisatie zet actief in op het molenerfgoed, via verschillende kanalen (o.a. een blog) en initiatieven (o.a. wandel- en fietsroutes). Ze doet dit grensoverschrijdend voor alle 47 molens.


Voor het Register kan je geen aanvraag indienen, maar word je genomineerd door derden. Om nieuwe acties, projecten en programma’s op het Register te plaatsen, lanceert het Departement Cultuur, Jeugd en Media elk najaar een oproep naar het brede publiek en de cultureel-erfgoedsector. Ook jij kan dan een mooi initiatief nomineren! Hou zeker in september immaterieelerfgoed.be in het oog.

Lees meer over het Register van Inspirerende Voorbeelden

 

Kempens hoen | © Maarten Jacobs