Bestuurders gezocht!

10 januari 2024

In 2024 willen we het Bestuur van Werkplaats immaterieel erfgoed uitbreiden en versterken met vier nieuwe geëngageerde leden.

Het Bestuur van de Werkplaats is samengesteld met mensen die vanuit een diversiteit aan achtergronden en profielen willen meedenken en bijdragen.

Zo bestaat de bestuursploeg uit een tiental bestuurders waarvan enkelen zelf als stakeholders (professioneel of vrijwillig) actief zijn rond immaterieel erfgoed, terwijl andere leden hun ervaring en expertise inbrengen vanuit verschillende maatschappelijke thema’s die volop linken aan immaterieel erfgoed zoals bv. participatie en samenleven, ethiek en recht, duurzaamheid, toerisme, welzijn, leren, …

Wie zoeken we?

Ben jij actief rond immaterieel erfgoed als professional of vrijwilliger? Of ben je op een ander terrein actief en heb je een groot hart of interesse voor immaterieel erfgoed en voor de inzet van onze werking? We kijken van harte uit naar bestuurders met expertises in de omgang met recht en ethiek, diversiteit, publieke ruimte, educatie, duurzaamheid, digitalisering, participatie, ...

Wat bieden we jou?

Wat wij dan weer aan onze bestuurders kunnen bieden, is het van nabij mee-maken en besturen van de ontwikkeling van onze organisatie: de organisatie voor immaterieel erfgoed in Vlaanderen, We zijn een organisatie in volle groei, met een bijzonder gedreven team en inzet, die in allerlei netwerken en samenwerkingen aan de slag gaan met dit levende erfgoed dat mensen koesteren temidden van de vele actuele maatschappelijke evoluties en vraagstukken.

Interesse?

Wil je mee richting geven aan de activiteiten die de Werkplaats de komende jaren ontplooit? Zo’n vier keer per jaar (online en/of in persoon) komt het Bestuur samen om de organisatie aan te sturen.

Bezorg ons tegen 23 februari 2024 je contactgegevens via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be. Vertel ons kort wie je bent waarom je graag deel zou uitmaken van ons Bestuur.

Bekijk hier de oproep:

Katapultschieten op Leve immaterieel erfgoed! 2023 | © Femke den Hollander i.o.v. Werkplaats immaterieel erfgoed