Bijna 1 miljoen euro voor nieuwe circusprojecten

20 juni 2022

De Vlaamse minister van Cultuur heeft beslist om aan 12 circusprojecten een projectsubsidie toe te kennen. De organisaties kunnen vanaf 2023 een nieuwe creatie starten met het subsidiegeld. In het totaal gaat het om 925.783 euro.

Van de 12 gesubsidieerde organisaties zijn er 8 die kozen voor een project met een duurtijd van meer dan 1 jaar. Bij 5 projecten gaat het zelfs om een traject van 3 jaar.

Met deze projectsubsidies wordt er uitvoering gegeven aan het Vlaamse circusbeleid waarvoor het Circusdecreet van 1 maart 2019 het regelgevend kader is. De subsidieronde voor projecten ‘creatie & spreiding’ wordt jaarlijks voorzien.

Op die manier wordt er opnieuw stevig geïnvesteerd in de verdere groei en bloei van het Vlaamse circuslandschap. Vlaanderen wil met de projectondersteuning voor creatie en spreiding kansen creëren voor circusartiesten en -gezelschappen zodat die tijd en ruimte krijgen om te werken aan een nieuwe circuscreatie en er een spreidingsplan voor uit te werken.

Van cabaret tot alternatieve circusobjecten

De projecten zijn heel uiteenlopend op het vlak van vorm, locatie, materiaalkeuze en uitvoering. Opvallend is dat twee gezelschappen het cabaret onder het stof vandaan halen, elk op hun eigen manier. Twee andere gezelschappen kwamen tijdens hun artistiek (voor)onderzoek dan weer uit bij bouwmaterialen. Met die alternatieve circusobjecten maken zij elk een heel andere voorstelling. Treffend is ook de grote afwisseling in locaties waar de circusvoorstellingen plaatsvinden: ze worden gebracht in de publieke én private ruimte, zowel binnen als buiten, in een tent maar ook in een black box. Ten slotte mogen we voorstellingen verwachten voor verschillende leeftijdscategorieën.

Sectordag met het Vlaamse circuslandschap

Dat er van alles beweegt in het Vlaamse circuslandschap blijkt ook op de sectordag die op 20 juni plaatsvond in Gent. Circuscentrum zette de deuren wijd open en ging met alle spelers uit de sector in gesprek. Zo maakten ze een collectieve stand van zaken op. Tegelijk wierpen ze een blik op de toekomst om te bekijken wat de belangrijkste kennisnoden en evoluties zijn binnen het circuslandschap. Denk daarbij aan duurzaamheid, veiligheid, inclusie en professionalisering.

Meer informatie en een overzicht van alle goedgekeurde circusprojecten 2023 lees je hier.

 

De Machienerie - Odysseus | © © Ronny Lemmens