Immaterieel erfgoed en/in collectiebeherende organisaties: visie- en planningsdag

15 juni 2022

Op 7 juni 2022 verzamelden ruim 80 collega’s van musea, archieven, erfgoedbibliotheken en de bredere erfgoedsector zich in de Brusselse Ateliers des Tanneurs voor de visie- en planningsdag rond immaterieel erfgoed en/in collectiebeherende organisaties; een initiatief Werkplaats immaterieel erfgoed met medewerking van FARO.

Op deze dag werd ingegaan op de plaats van immaterieel erfgoed in de werking van musea, archieven en erfgoedbibliotheken, met oog op de beleidsplanning die momenteel volop plaatsvindt voor de periode 2024-2028. 

 

Sophie Muyllaert van het Departement Cultuur, Jeugd en Media presenteerde er de recent gelanceerde Geactualiseerde beleidsvisie immaterieel erfgoed. De beleidsvisie  stelt  acht uitdagingen voorop die de komende tien jaar mee de koers van het immaterieel-erfgoedwerk in Vlaanderen zullen bepalen. Daarbij is ook volop aandacht voor de uitbouw en verdieping van immaterieel-erfgoedwerking bij collectiebeherende organisaties.  

Bekijk hier de presentatie 'Actualisering beleidsvisie immaterieel erfgoed'

Jorijn Neyrinck (Werkplaats immaterieel erfgoed) zoomde in op grote ontwikkelingen van de afgelopen jaren in de internationale context rond immaterieel erfgoed, bracht (groei)kansen en nieuwe thema’s in beeld waar erfgoedorganisaties in Vlaanderen mee aan de slag kunnen, en bundelde een rijk overzicht aan inspirerende voorbeelden van collectiewerkingen met een focus op immaterieel erfgoed en hun bijdragen aan het borgen ervan.

Bekijk hier de presentatie 'Aanknopingspunten & kansen voor je werking vanuit trends en ontwikkelingen'


Sylvie Maes van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bracht een toelichting over de totstandkoming van de recente publicatie Een collectieplan schrijven? Dat doe je zo!, met de sterk geëvolueerde inzichten rond collectieplanning van het voorbije decennium die in de bundel vervat zijn, en de plaats die immaterieel erfgoed erin kreeg.

Bekijk hier de presentatie 'Een collectieplan schrijven? Dat doe je zo!'


Shana van Hauwermeiren (Werkplaats immaterieel erfgoed) ging vervolgens dieper in op de plaats die immaterieel erfgoed kan hebben in collectieplannen, en vanuit welke perspectieven collectiebeherende organisaties er hun immaterieel-erfgoedwerking in kaart kunnen brengen. De functies voor erfgoedwerking uit het Cultureelerfgoeddecreet - allen van toepassing op roerend én immaterieel erfgoed - bieden hiervoor een goed aanknopingspunt.

Bekijk hier de presenatie 'Collectieplannen: immaterieel erfgoed (in)begrepen?'


Vanuit meemoo nam Bert Lemmens de aanwezigen mee in de uitwerking van een experimenteel datamodel (gebaseerd op OSLO) voor het registreren van immaterieel erfgoed in collectieregistratiesystemen. Het model is één van de uitkomsten van het project ‘ICE (in)begrepen’ en het lerend netwerk musea en immaterieel erfgoed van Werkplaats immaterieel erfgoed en vele partners, waarbij meemoo en de Werkplaats volop verder met de inzichten aan de slag gingen. Het model staat binnenkort open voor feedback en verdere ontwikkeling. 

Bekijk hier de presentatie 'De digitale aspecten van immaterieel erfgoed in collectiemanagement'


Concluderend lichtten
Elien Doesselaere (FARO) en Kia Tsakiridis (Werkplaats immaterieel erfgoed) toe hoe collectiebeherende organisaties nu concreet aan de slag kunnen met alle input van beleidsteksten, over recente ontwikkelingen, tot inspiratie die doorheen de dag werden bijeengebracht. 

  • De beleidsmatige handvaten (naast de Geactualiseerde beleidsvisie die eerder aan bod kwam) die het Cultureelerfgoeddecreet en de Strategische Visienota Cultureel Erfgoed bieden voor een geïntegreerde erfgoedwerking met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed, werden benoemd. 

  • De werkbundel ‘Kompas immaterieel erfgoed’, ontwikkeld door de Werkplaats om als collectiebeherende organisatie je (toekomstige) immaterieel-erfgoedwerking in kaart te brengen op strategisch en operationeel niveau, en op vlak van erfgoedzorg, werd toegelicht. 

  • En er werd gereflecteerd over de manier waarop al deze perspectieven en plannen hun plaats kunnen vinden in de vraagstelling voor het verkrijgen van werkingssubsidie (en/of indeling), die erfgoedorganisaties begin 2023 zullen beantwoorden in hun aanvragen voor de komende beleidsperiode. 

Bekijk hier de presentatie 'Immaterieel erfgoed in beleidsplanning 2024-2028'

 

 

 

 

Bekijk hier meer sfeerbeelden van de dag

visie en planningsdag 2022 | © © Femke den Hollander i.o.v. Werkplaats immaterieel erfgoed