Een Kennisagenda voor immaterieel erfgoed in Nederland

10 november 2018
Op 9 november presenteerden de Nederlandse collega’s van het Kenniscentrum immaterieel erfgoed Nederland (KIEN) hun ‘Kennisagenda 2017-2020 voor immaterieel erfgoed’. De Kennisagenda zet de programmalijnen uit voor het onderzoek van de komende jaren. Zo zal KIEN inzetten op onderzoek naar superdiversiteit, jongerencultuur, controversieel erfgoed, toerisme en materieel erfgoed. Steeds in relatie tot immaterieel erfgoed en mét een praktische vertaling.

UNESCO hecht veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek en kennisontwikkeling ‘met het oog op doeltreffende bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed’. Kennisontwikkeling heeft dus altijd een praktisch doel. Een visie die KIEN deelt en waar het centrum de komende jaren bewust op inzet.

 

ONDERZOEK DOE JE NIET ALLEEN

 

KIEN ziet zichzelf als een netwerkorganisatie, die in samenwerking met anderen werkt aan de uitbouw van de Kennisagenda voor immaterieel erfgoed. Het centrum doet dit via contactdagen en netwerkbijeenkomsten.

Zo streeft het centrum naar een intensieve samenwerking met de 'gemeenschappen, groepen en individuen' die immaterieel erfgoed maken. Internationaal wordt hier de term participatory of collaborative research voor gebruikt. Het centrum betrok de immaterieel erfgoedgemeenschappen van bij de start: het in kaart brengen van de uitdagingen en de manier waarop kennisontwikkeling hieraan kan bijdragen. 

Op nationaal niveau werkt KIEN samen met erfgoedinstellingen (vb. musea) en expertisecentra zoals het Meertens Instituut, de leerstoel Europese etnologie aan de Universiteit van Amsterdam en het lectoraat erfgoed van de Reinwardt Academie. Met de Universiteit Utrecht is voor de periode van vijf jaar een fellowship opgezet voor immaterieel erfgoedstudies.

Internationaal participeren de medewerkers van KIEN in de Working Group Research van het ICH-NGO Forum, het Intangible Heritage (ICH) Researchers Network van de Association of Critical Heritage Studies en de Societé Internationale d'Ethnologie et de Folklore. 

 

PROGRAMMALIJNEN

 

KIEN bevordert concrete projecten en programma’s over volgende onderwerpen: diversiteit en social belonging, toerisme en immaterieel erfgoed, de rol van musea bij immaterieel erfgoed, het ontwikkelen van concrete borgingstechnieken ...

Klik per thema door voor meer info:

 

Bron: www.immaterieelerfgoed.nl