Een opleidingsprimeur in Vlaanderen

3 september 2019

In september 2019 neemt Marc Jacobs afscheid als directeur van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Hij wordt hoogleraar Kritische erfgoedstudies aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Samen hebben zij een belangrijke evolutie voor ons in petto...

 

De opleidingen conservatie-restauratie (bachelor en master) en erfgoedstudies (tweejarige master) aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen starten vanaf eind september 2019 met een nieuw, geïntegreerd programma voor onroerend, roerend en immaterieel erfgoedwerk. Een primeur in Vlaanderen!
Marc Jacobs neemt afscheid van FARO en wordt een van de dragende krachten van dat programma.

Voor de nieuwe hoogleraar staat samenwerking op de agenda:
“Ik ga voluit voor de relevantie van de leerstoel voor het erfgoedwerkveld, in binnen- en buitenland. Ik hoop verder met FARO en met alle partners in het cultureel-erfgoedveld goed samen te werken, relevant onderzoek te ondersteunen en studenten en onderzoekers voor te bereiden op de uitdagingen en kansen in de sector.”

 Naast dit geïntegreerd opleidingsprogramma waarbij immaterieel erfgoed een belangrijke factor speelt, zal Marc Jacobs op nog veel andere manieren ook een gelijkgestemde motivator blijven. Zo blijft hij deeltijds verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel als hoofddocent Kritische erfgoedstudies,
en promotor van de UNESCO leerstoel rond immaterieel erfgoed. 

 

Foto (c) Jonathan Sommereyns