Artikel ‘De Handen in elkaar slaan. Een kruisbestuiving tussen immaterieel erfgoed en archiefwerking'

2 oktober 2018
Op beleidsniveau stuurt men steeds meer aan op een geïntegreerde erfgoedwerking, o.a. in de beleidsteksten rond het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. Elise Dewilde nam onder de loep wat de kruisbestuiving tussen immaterieel erfgoed en archiefwerking betekent in de praktijk. Haar bevindingen zijn te lezen in de jongste editie van het tijdschrift van META (2018/7). De publicatie kwam er n.a.v. het rapport 'Immaterieel cultureel erfgoed en archiefwerking'.

In het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet heeft men voor het eerst in Vlaanderen systematisch oog voor de integratie van roerend en immaterieel cultureel erfgoed (ICE) in de werking van de hele erfgoedsector. Maar, het verbinden van (de zorg voor) roerend en immaterieel erfgoed is in de praktijk niet altijd zo evident.

 

In 2017 werd in Vlaanderen het initiatief genomen om de verhouding tussen immaterieel erfgoed en de archiefsector verder te verkennen d.m.v. een veldonderzoek bestaande uit gesprekken met vertegenwoordigers van een twintigtal archieven en een online bevraging. De resultaten van het veldonderzoek werden gebundeld in het rapport 'Immaterieel cultureel erfgoed en archiefwerking'. De nota is opgevat als een work in progress. In overleg met de archiefsector kan deze verder op punt gesteld worden.

 

Initiatiefnemer van het veldonderzoek was tapis plein vzw (nu Werkplaats immaterieel erfgoed). Deze organisatie zette zich jarenlang in als landelijk expertisecentrum voor erfgoedparticipatie. Vanaf 2012 kwam de focus op ICE te liggen. De organisatie zet in de periode 2017-2018 alles in de steigers voor een (door)start als Werkplaats immaterieel erfgoed. Ze tekende in op het kersverse Cultureelerfgoeddecreet om invulling te kunnen geven aan de daarin voorziene, nieuwe organisatie die de werking voor het ICE moet opnemen.

 

...

 

Deze tekst is een extract uit het artikel 'De handen in elkaar slaan' van Elise Dewilde in het tijdschrift META. Lees het volledig artikel hier.

 

Beeld: © Patrick Sinnesael in opdracht van Stad Ieper / 'Kattenstoet – Reus Cieper'