Aan de slag met immaterieel erfgoed in de klas

30 juni 2021

Gedurende twee jaar versterkte dit project van UNESCO en de Europese Unie de connectie tussen jonge mensen, cultureel erfgoed en educatie. Leerkrachten werden uitgenodigd om hun immaterieel erfgoed te ontdekken en er niet alleen over te leren, maar ook mee te werken. Het project wenst het kennisdelen en begrijpen van cultureel erfgoed onder jongeren te stimuleren, net als kritisch denken over de functie en betekenis van erfgoed in hun leven en in dat van hun families en gemeenschap. 

Ben je leerkracht en wil je zelf aan de slag?
Je vindt hier de
resource toolkit die ontwikkeld is in het kader van het project met case studies, praktische hulpmiddelen en films.

 

Wat hield het project Engaging Youth for an Inclusive and Sustainable Europe in?

1. Het sensibiliseren van en leren met immaterieel erfgoed in Europese scholen.

In samenwerking met UNESCO Associated Schools in the European Union (ASPnet members) zette UNESCO een reeks activiteiten op waarbij scholen het immaterieel erfgoed van hun leerlingen in kaart konden brengen en dit integreren in hun leerstof. Uit de ervaring blijkt dat met het integreren van immaterieel erfgoed in vakken als wiskunde, fysica, informatica of literatuur, het belang van immaterieel erfgoed in ons dagelijkse leven beter demonstreert. De nieuwsgierigheid van studenten wordt aangewakkerd en het borgen van immaterieel erfgoed gepromoot.

10 ASPnet scholen gingen aan de slag met innovatieve pilootprojecten. In eigen land namen Rembert Jonckheere en zijn leerlingen uit Campus Comenius (Brussel) deel aan zo’n pilootproject. Ze organiseerden een schoolexpo waarbij de leerlingen een object van thuis meenamen dat ze linkten aan een traditie of erfgoedpraktijk van hun familie.

 

2. Het engageren en steunen van jonge erfgoedprofessionals in het beschermen en borgen van cultureel erfgoed the European Young Heritage Professionals Forum

Het European Young Heritage Professionals Forum bracht jonge beoefenaars met een achtergrond in zowel materieel als immmaterieel erfgoed samen. Leden van de 28 deelnemende lidstaten van de Europese Unie discussieerden over de veelzijdige aspecten van werken met cultureel erfgoed op lokaal, nationaal en internationaal niveau. 

The European Young Heritage Professionals Forum vond plaats in Zadar, Kroatië, van 20 tot 24 Mei 2019. 

 

Beeld: © UNESCO