Projectsubsidies voor talentontwikkeling in de amateurkunsten

6 juli 2021

De Vlaamse minister van Cultuur lanceert een nieuwe subsidielijn om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. Dit nieuwe instrument biedt amateurkunstenaars en amateurkunstenverenigingen in Vlaanderen en Brussel financiële ondersteuning bij projecten die hun talenten stimuleren. Voor de ronde 2021 is er een budget van 838.000 euro beschikbaar.

 

Maar liefst 44% van de Vlamingen ouder dan 14 jaar doet aan amateurkunsten. Om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen, lanceert de Vlaamse minister van Cultuur nu een nieuwe subsidielijn. Die is bedoeld voor individuele amateurkunstenaars en amateurkunstenverenigingen in Vlaanderen of Brussel. Zij kunnen subsidieaanvragen indienen in een van de volgende kunstdisciplines: muziek, dans, theater, beeldende kunsten, fotografie en film, schrijven en woord en circuskunsten, of een combinatie van meerdere disciplines.

Samenwerking met deeltijds kunstonderwijs en professionele kunstensector stimuleren

Aanvragen kunnen ingediend worden voor projecten die hun artistieke talenten een boost geven, maar ook voor projecten die hun competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen, zoals promotiewerking en publiekswerking. Daarnaast wil het reglement ook de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs en de professionele kunstensector stimuleren. Want de samenwerking met die sectoren kan een belangrijke stimulans zijn voor talentontwikkeling in de amateurkunstensector.

838.000 euro voor de ronde 2021

Het nieuwe subsidiereglement is een experimenteel reglement, met een maximale looptijd van 3 jaar. Voor de ronde 2021 is er een budget van 838.000 euro beschikbaar. Het reglement moet ook dienen om de noden rond talentontwikkeling in de sector te onderzoeken en is dan ook een belangrijk element bij de uitwerking van een succesvol toekomstig amateurkunstenbeleid. Daarom zullen de ingediende subsidieaanvragen en de resultaten van de projecten goed gemonitord en geëvalueerd worden door het departement. Ook de sector (De Federatie en de 9 amateurkunstenorganisaties) zal bij dit traject betrokken worden.

Voor wie

Je kunt een project opzetten in een van de volgende kunstdisciplines

 • muziek
 • dans
 • theater
 • beeldende kunsten
 • fotografie en film
 • schrijven en woord
 • circuskunsten

De projectsubsidie is bedoeld voor

 • individuele amateurkunstenaars: je hebt je woonplaats in Vlaanderen of Brussel;
 • amateurkunstenverengingen: je vereniging of stichting heeft rechtspersoonlijkheid en een maatschappelijke zetel in Vlaanderen of Brussel.

Je kunt deze subsidie niet aanvragen als:

 • jouw project al bezig is op het moment van je subsidieaanvraag;
 • jouw project al een subsidie ontvangt van de Vlaamse overheid;
 • je als organisatie al een werkingssubsidie ontvangt in het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

De deadline voor de eerste indienronde is 15 september 2021. Geïnteresseerde amateurkunstenaars of amateurkunstenverenigingen vinden meer info over criteria en aanvraagmethode op de website van het departement.