In Memoriam Arlette Thys

27 juli 2023

Op 21 juli 2023 overleed Arlette Thys (1950-2023). Zij was gedurende het eerste decennium na de aanvaarding van de UNESCO-Conventie voor het borgen van immaterieel erfgoed (2003) een van de pioniers, voorvechters en moeders van het immaterieel erfgoedbeleid in Vlaanderen. 

Als zeer betrokken ambtenaar van de Vlaamse overheid, eerst in de afdeling Volksontwikkeling en later in de afdeling Kunsten en Erfgoed, vandaag opgegaan in het Departement Cultuur, Jeugd en Media, volgde zij het decreet op de volkscultuur (1998) op, samen met alle organisaties en publicaties die daardoor gesubsidieerd werden. Zo kwam ze in contact met het ontluikende immaterieel erfgoed-verhaal, dat ze in de beginperiode mee verdedigde en ondersteunde binnen de Vlaamse administratie en in het veld.

Ze maakt ook diverse keren deel uit van de Belgische delegatie in de Algemene Vergadering en het Intergouvernmenteel comité van de UNESCO-Conventie uit 2003. Ze bleef ook na de koepeldecreten over cultureel erfgoed, actief volkscultuur en immaterieel erfgoed opvolgen, promoten en begeleiden in Vlaanderen. Na haar pensionering werd ze door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur/het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed in Utrecht (daarna Arnhem) gevraagd om mee het opstartende immaterieel erfgoednetwerk in Nederland met haar expertadvies te begeleiden en te ondersteunen. De laatste jaren kon ze tevreden observeren hoe het immaterieel erfgoedbeleid, de praktijk en alles wat ontsloten wordt op immaterieelerfgoed.be, zowel internationaal, in Nederland als in Vlaanderen zich zo sterk ontwikkelde en dat het zaaiwerk in haar tijd tot volle bloei was gekomen.

Marc Jacobs schreef dit In Memoriam n.a.v. Arlette’s overlijden. Net als de collega’s van Werkplaats immaterieel erfgoed blikt hij met veel genegenheid terug op de vele jaren van fijne samenwerking met Arlette in het beleidsveld van volkscultuur en het groeiende beleidsveld immaterieel erfgoed.