Jobalert ‘Crafting Futures'

13 september 2023

Universiteit Antwerpen zoekt een projectcoördinator en valorisatiemanager in het kader van ‘Crafting Futures: Transformatie van evaluatiekaders en -tools voor een optimale economische en maatschappelijke herwaardering van ambachten’. 

Werkplaats immaterieel erfgoed timmert volop méé aan dit ambitieuze onderzoeksproject dat de brug slaat tussen academisch onderzoek, beleid en praktijk - met een belangrijke focus op het versterken van immaterieel erfgoed en ambachten in de maatschappelijke context. 

 

Vacature voor één deeltijdse (80%) projectcoördinator en één deeltijdse (80%) valorisatiemanager voor het SBO-project ‘Crafting Futures’ dat wordt uitgevoerd binnen het Urban Studies Institute van de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met het Departement Educatie, Cultuur en Samenleving van de KULeuven.

Crafting Futures onderzoekt en transformeert de beoordelings- en valideringsmechanismen waarmee ambachtelijke kennis en knowhow wordt geëvalueerd, om de toegevoegde waarde ervan voor economie en samenleving te vergroten. De doelstellingen zijn (1) de tekortkomingen van de beoordelings- en valideringsmechanismen en -instrumenten te begrijpen en (2) de ‘evaluatierepertoires’ en bijbehorende valideringsinstrumenten om te vormen. Dit gebeurt via interdisciplinair onderzoek en co-creatieve ‘urban labs’.

 

Vacature projectcoördinator ‘Crafting Futures’ 

  • Je fungeert als dagelijkse manager en coördinator van het project (50%) en draagt ??bij aan onderzoek (50%) binnen het consortium waaruit het project bestaat.
  • Je stuurt het bredere team van het Crafting Futures-project zowel praktisch als inhoudelijk aan en je draagt bij aan de wetenschappelijke producten, inclusief papers, rapporten, enz.
  • Je bewaakt de deliverables en mijlpalen van het project en zorgt voor de integratie tussen de verschillende deelprojecten.
  • Je plant en organiseert vergaderingen en ‘policy labs’, in nauwe samenwerking met de begeleiders van het project en met de valorisatiemanager.
  • Je beheert en coördineert de website van het project en verzorgt de communicatie met het FWO en de financiële dienst.
Ga naar de vacature >> 

 

Vacature valorisatiemanager ‘Crafting Futures’
 

  • Je organiseert en coördineert focus groepen en action en research labs waarin wordt geëxperimenteerd met nieuwe formats voor de transmissie en valorisatie van ambachtelijke kennis.
  • Je vormt de brug tussen de onderzoekers van het consortium en het werkveld. Het werkveld omvat actoren zoals overheden, ambachtelijke ondernemers, erfgoedorganisaties, onderwijsinstellingen, sociaal-economische organisaties, maker spaces, etc.
  • In nauwe samenwerking met de projectcoördinator ben je verantwoordelijk voor het in team produceren van de valorisatieproducten. Samen met de onderzoekers vertaal je onderzoeksresultaten in beleidsaanbevelingen, handreikingen en rapporten rond de valorisatie van ambachtelijke kennis in business models, curricula, professionele classificatiesystemen, systemen van intellectueel eigendomsrecht etc.
  • Je bent verantwoordelijk voor de valorisatie van wetenschappelijke kennis en de communicatie ervan naar het werkveld. Je organiseert valorisatieactiviteiten zoals seminaries, lezingen, workshops en focus groepen en je communiceert op een heldere manier over onderzoeksresultaten op maat van diverse publieken zoals beleidsmakers, ambachtslui, erfgoedwerkers en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en sociaal-economische organisaties.
Ga naar de vacature >>