Nieuwe projectoproep Vlaamse Gebarentaal focust op cultureel erfgoed

1 december 2022

Ook in 2023 voorziet de Vlaamse overheid subsidies voor projecten Vlaamse Gebarentaal. Dit keer is er een specifiek thema: cultureel erfgoed. Zowel projecten over de geschiedenis van Vlaamse Gebarentaal als samenwerkingen met cultureel-erfgoedspelers komen in aanmerking voor subsidies. Wil jij zo'n project of initiatief opzetten? Dien dan vóór 1 februari 2023 je subsidieaanvraag in.

De Vlaamse overheid lanceert elk jaar een subsidieoproep voor projecten die de positie van Vlaamse Gebarentaal (VGT) in de samenleving verstevigen. Bedoeling is dat de projecten bijdragen aan de maatschappelijke verankering van VGT of sensibiliserend werken. 

 

De projectoproep 2023 staat in het teken van cultureel erfgoed. Dat thema kan op 2 manieren ingevuld worden.

Enerzijds komen projecten in aanmerking die het cultureel erfgoed van Vlaamse Gebarentaal in de kijker zetten. De adviescommissie Vlaamse Gebarentaal denkt daarbij onder andere aan: 

  • het verzamelen, borgen en presenteren van erfgoedmateriaal over de Dovengemeenschap, haar taal en haar cultuur;  
  • onderzoek rond erfgoed en Vlaamse Gebarentaal. 

Anderzijds kan het ook gaan om projecten rond cultureel erfgoed in Vlaamse Gebarentaal. Daarbij denkt de adviescommissie aan samenwerkingen met cultureel-erfgoedspelers op het vlak van bijvoorbeeld toegankelijkheid of cultuureducatie.

Opgelet: projecten die louter een vertaling of vertolking naar Vlaamse Gebarentaal omvatten, komen niet in aanmerking. De uiterste indiendatum is 31 januari 2023.

Vind hier meer informatie

Affiche handalfabet | © Doof Verleden