Scriptieprijs voor immaterieel erfgoed

6 juli 2022

Een nieuwe scriptieprijs brengt excellente scripties over immaterieel erfgoed voor het voetlicht. Zo willen het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Universiteit Utrecht onderzoek naar immaterieel erfgoed stimuleren. 

 

Ter nagedachtenis aan dr. Albert van der Zeijden

De scriptieprijs is opgedragen aan wijlen collega Albert van der Zeijden die in 2021 plots overleed. Als historicus was hij bijna 35 jaar werkzaam binnen de wereld van immaterieel erfgoed en volkscultuur. De laatste jaren was Albert werkzaam als hoofd van team Kennisontwikkeling bij Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Ook was hij internationaal actief, bijvoorbeeld binnen het ICH-NGO Forum waar hij coördinator was van de Working Group Research.


Scriptieprijs

De winnaar van deze eerste Dr. Albert van der Zeijdenscriptieprijs ontvangt onder andere een geldbedrag, een publicatie op de website van het Kenniscentrum en mag zijn/haar onderzoek presenteren tijdens een internationaal symposium in januari 2023. 

De uiterste inleverdatum is 1 oktober 2022

Meer informatie en voorwaarden lees je hier.

Ook studenten uit Vlaanderen kunnen hun scriptie indienen.

 

dr. Albert van der Zeijden | © Vera Bos