St V op de inventaris

20 november 2019

Sint-Verhaegen (St V) wordt opgenomen in de inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Sinds 1834 wordt de stichter van de ULB/VUB, Théodore Verhaegen, elk jaar gevierd. Sint-Verhaegen vindt elk jaar plaats in Brussel op de 20 november.

In 1888 werd ook een kritische houding en activisme gekoppeld aan deze dag. De studenten hadden kritiek op de terughoudendheid voor het positivisme in de wetenschap. Ze eisten meer ruimte voor het vrije onderzoek. Ze gebruikten daarvoor de St V in 1888. Door aan het standbeeld van Verhaegen kritiek uit te oefenen op de universiteit en haar bestuur, gebruiken de studenten hun recht op meningsuiting. Sindsdien werd dit ieder jaar herhaald door in Brussel rond te gaan en kritiek uit te oefenen over wat er niet goed gaat in de wereld. 

Dat kritische aspect van studenten die graag de wereld willen verbeteren en dat tonen in de stad is heel belangrijk aan St V. Daarom investeert de VUB in het bewustmaken van de geschiedenis van deze dag. Brussel heeft nood aan deze positieve boodschap vol van vrije meningsuiting, vrij onderzoek, en samen zoeken naar een betere wereld. 

St V werd volledig gedocumenteerd in een dossier voor de inventaris, maar staat natuurlijk nog steeds volledig in beweging.
Wij zijn benieuwd hoe het verder zal (blijven) evolueren. 

 

Beeld: © Jan Meeus