Filatelie

Instinctief verzamelt ‘de mens’ heel graag. We kunnen dit instinct of deze drang terugvinden tot de oertijd, de periode van de jagers-verzamelaars die voedsel verzamelen om te overleven. De 20de tot de 21ste eeuw kent zo zijn rages van verzamelen: knikkers, bierkaartjes, pepermolens, flippo’s, sigarenbandjes, munten, strips, Pokémon… tot zelfs de occasionele stickeracties bij de supermarkt of andere winkelketens. Postzegels verzamelen is hier niet anders in.

Als men meer verzamelt dan postzegels, dan wordt dit bestempeld als filatelie. Filatelie gaat een stap verder dan verzamelen. Filatelie bevat ook de studie, de organisatie van postzegels en het betrekken van andere materialen uitgegeven door de post. Filatelie is op zijn beurt te verdelen in verschillende disciplines.

Per discipline is er de mogelijkheid om aan competitie mee te doen, nationaal tot internationaal (zowel fysiek als digitaal). Postzegels verzamelen is een onderdeel van filatelie. Voor de leesbaarheid van de tekst wordt het begrip ‘filatelie’ verder gebruikt als verzameling voor alles wat te maken heeft met het verzamelen van postale uitgiftes door de post (stempels, postwaardestukken,..) inclusief postzegels.

De ambacht, cultuur en kunst van postzegels verzamelen hoort bij ons collectief geheugen. Met pincet, album, vergrootglas en cataloog onder de arm gaat de filatelist aan de slag. Daarbij dient hij kennis te hebben van tanding, druktechnieken, afweektechnieken alsook wat hij/zij verzamelt, ofwel per thema/land of alleen uitgiftes van het eigen geboortejaar. Kortom, er komt heel wat inzicht, vaardigheid en kennis aan te pas. Het is de kunst en kunde om die postzegels of postwaardestukken te vinden, te ruilen of aan te kopen om de collectie compleet te maken. In de club kom je die contacten of andere verzamelaars tegen die je verder op weg kunnen zetten. Op beurzen, bij handelaars of online op het internet zet de zoektocht zich voort. Het geheel kan dan mooi samen gebracht worden op albumbladen (al dan niet zelf gemaakt) of in een tentoonstelling.

Het is nu een zeldzame hobby geworden, maar nog steeds aanwezig. Men kan landen verzamelen, een type/ serie (bijvoorbeeld alle kerstzegels (decemberzegels), een thema (WWF, Rode Kruis, bijenteelt, roofvogels,…), specialiseren in een specifieke reeks met al zijn variëteiten of een bepaalde periode (Duitsland, naoorlogse periode, tijden van censuur,…) Ergens ter de wereld is er wel een vergadering, bijeenkomst, lezing, veiling of verzamelaar met zijn collectie aan de slag, misschien in de hoop om een mooie prijs te winnen of gewoon om te genieten en te ontspannen.

Verzamel je zelf niet, houd je post dan bij voor een verzamelaar! Een gouden tip: houd steeds de volledige envelop bij. Een geoefend oog zal uitmaken of de envelop in zijn geheel of de zegel op zichzelf het meest waardevolle is.

Voorbeeld van een collectie op een nationale tentoonstelling | © Jasmine Van Regenmortel