Heilig Bloedprocessie Voormezele

In welk jaar prior Isaac de Relikwie van het H. Bloed te Rome kreeg van de paus is niet meer te achterhalen, maar de jaarboeken van Ieper zeggen het volgende: ‘Het H. Bloed onzes Heeren, van Rome naar Ieper overgebracht door den abt Isaac, wierd op 29 juni 1152 stoetsgewijze van deze stad naar de abdij van Voormezele overgedragen, alwaar het sedert dien tijd hetzelve vereerd is geweest tot nu toe gedurende de achtdaagse kerkplechtigheid van H. sacramentsfeest.’

In 1952 was Eerwaarde heer (EH.) pastoor André Callens de bezieler van een luisterrijke processie ter ere van het Heilig Bloed. De relikwie was toen reeds 800 jaar in Voormezele. EH. Callens vroeg aan het gemeentebestuur, aan de talrijke verenigingen en aan de bedevaarders om financiële en andere steun. De processie groeide uit tot een heuse stoet. Met praalwagens, ruiterverenigingen en muziekkorpsen. Met heel veel jongeren en kinderen van beide scholen werden ook Bijbelse taferelen uitgebeeld. De praalwagens (opgetuigde boerenwagens) werden in de week vooraf opgebouwd door de twee gemeentearbeiders en een werknemer van het plaatselijk timmerbedrijf. Ze gebruikten daarvoor heel wat hout van de radarinstallatie van de Duitsers tijdens WO II.

Traditiegetrouw trekt op de eerste zondag na Pinksteren de Heilig Bloedprocessie door Voormezele.

Bron: https://voormezele.be/heilig-bloedprocessie-te-voormezele/ (geraadpleegd op op 27/02/2023)

Heilig Bloedprocessie Voormezele | © ©Nico Deleu