Molse lichtstoeten

In Mol vinden tijdens september jaarlijks de Molse Lichtstoeten plaats: Rozenberg Lichtstoet en Ginderbuiten Lichtstoet. Gedurende zo’n twee uur rijden de verlichte praalwagens door de straten van Mol. 

De Lichtstoeten maken gebruik van de meest recente verlichtingstechnieken. Waar in de beginjaren de wagens verlicht werden met uitgeholde bieten met kaarsen, fakkels, lantarens en papieren lampions, evolueerde de verlichting van elektrische gloeilampen tot de nieuwste computergestuurde lichtbronnen. Aangevuld met hoogtechnologische bewegingstechnieken.


Vooraleer de Rozenberg Lichtstoet uitgaat, is het tijd voor vuurwerk. De maandag na deze lichtstoet vindt de “zottekensstoet” plaats, een verklede optocht in het kader van de plaatselijke kermis. Geen tijd om carnaval te vieren wegens druk bezig met de opbouw van hun wagens, vieren de wagenbouwers dan maar carnaval na de lichtstoet. De Ginderbuiten Lichtstoet wordt vooraf gegaan door een optocht met reuzen.


Geen editie is dezelfde. Na de Lichtstoeten breken de wagenbouwers hun praalwagen af om een volledig nieuwe te bouwen. Elk jaar opnieuw moet dus van vooraf aan begonnen worden. Van het bedenken van een onderwerp en het ontwerpen van een nieuwe wagen, over het bouwen tot het afbreken ervan. Deze manier van werken beslaat quasi het hele jaar en draagt bij tot de gemeenschapsvorming in Mol. Meer dan 400 vrijwilligers zijn betrokken bij de Lichtstoeten. Hoewel de praalwagens elk jaar opnieuw gebouwd worden, zijn de organisaties van beide lichtstoeten zeer begaan met duurzame bouwtechnieken, recyclage van (milieuvriendelijke) materialen en energiebesparende maatregelen.


De geschiedenis van de Molse Lichtstoeten gaat terug tot 1885. Sinds jaar en dag staat de maand september in de Kempen bekend als lichtmaand. In heel wat gebruiken in de regio spelen licht en verlichting, zoals verlichte uitgeholde bieten, een belangrijke rol. De traditie van de Molse Lichtstoeten kadert hier ook in.


Op de tweede zaterdag van de maand september gaat de Rozenberg Lichtstoet uit (20u45). De Ginderbuiten Lichtstoet (20u00) trekt door de straten op de laatste zaterdag.