Zingen in een gemengd koor    

Een gemengd koor is een koor dat bestaat uit vier stemgroepen: sopranen, alten, tenoren en bassen. Hiervoor wordt ook de afkorting SATB gebruikt.

De sopranen en alten worden doorgaans bezet door het vrouwelijke deel van het koor, terwijl de tenoren en bassen het mannelijke deel vormen. Het is de dirigent die bepaalt wie bij welke stemgroep zingt aan de hand van een eenvoudige stemtest.

In de 19e eeuw ontstonden mannenkoren. Eerbare vrouwen die wilden musiceren, moesten dat thuis doen. Heel sporadisch werden vrouwen mee op het podium gevraagd, maar zij waren dan geen lid van de vereniging. Vaak opteerde men bij hoge zangpartijen eerder voor kinderen. Het is waarschijnlijk pas in de vroege 20e eeuw dat vrouwen mochten zingen in koren.

De traditionele opstelling van een gemengd koor is: achteraan rechts de bassen, achteraan links de tenoren, vooraan rechts de alten en vooraan links de sopranen. Sommige koren experimenteren met de opstelling door bijvoorbeeld alle herenstemmen in het midden vooraan de plaatsen, aangevuld met de sopranen en de alten aan de zijkant en achteraan. Voor sommige werken is dit een meer aangewezen opstelling.

Het is de taak van de dirigent om een mooie koorklank na te streven binnen het koor. Concreet moet er een harmonieuze klank bereikt worden via de samenzang van de vier stemgroepen. Met uitzondering van sologedeeltes binnen een partituur mag geen enkele stemgroep boven de andere uit klinken. Samen met het koorbestuur is het ook de taak van de dirigent om een evenwichtig repertoire samen te stellen, rekening houdend met de capaciteiten van de verschillende stemgroepen.

Het repertoire van een koor kan bestaat uit religieuze, maar ook profane werken: liederen uit het Vlaamse repertoire (bv. Twee meisjes en De eerste sneeuw), popmuziek (bv. You’ll never walk alone en Super Trouper), musical (bv. Mamma Mia en Les misérables) …

Het Zilverbergkoor is een gemengd amateurkoor dat in 1975 werd opgericht als parochiekoor op de Zilverbergwijk in Roeselare. De leden van het koor vormen een zeer diverse groep van twintig vrouwenstemmen en acht herenstemmen van verschillende leeftijden (tussen 40 en 65 jaar). Hun jarenlange lidmaatschap is een bewijs dat ze graag zingen (want zingen verbindt mensen) en dat ze zich thuis voelen bij het koor dat naast het zingen ook een aantal extra activiteiten aanbiedt, zoals de jaarlijkse daguitstap, bedrijfsbezoeken (bijvoorbeeld naar piano’s Maene) en een barbecue.

Het Zilverbergkoor is lid van “Koor&Stem” en wordt daarbij actief begeleid wat betreft vorming, dienstverlening en repertoire.

Optreden tijdens een kerstconcert in de kerk van Dikkele (2017) | © Zilverbergkoor