'BESTE CAMPINISTEN!' KEMPISCHE COMMONS OP ZIJN MOOIST.

Register van Inspirerende Voorbeelden

Campinisten zijn vrienden, leden, sympathisanten, fans, kwekers, ... van het Kempens Hoen. Het Kempens Hoen is niet enkel een vzw maar ook een ‘echt kieken’. 100 jaar geleden verdween bij ons het Belgische kippenras door oorlog, industrialisering en export. Het ras overleefde in het buitenland en werd in 2013 terug naar eigen bodem gebracht. Kempens Hoen vzw verenigt verschillende partners en zorgt ervoor dat ‘levend erfgoed’ in de betekenis van ‘oude rassen’, zichtbaar wordt binnen het immaterieel-erfgoedbeleid. Daarom werd het project ‘Beste Campinisten!’ in 2022 genomineerd voor het Register van inspirerende voorbeelden voor het borgen van immaterieel erfgoed, en door de Vlaamse minister van Cultuur voor drie jaar op het Register geplaatst

Wat & Hoe 

Kempens Hoen vzw vraagt alle Kempenaren om bij te dragen aan een gemeenschappelijke doel: het Kempisch kieken in ere herstellen als gezond, productief en smakelijk streekras. In een participatief project laat de vzw de verschillende erfgoeddragers uitblinken: kwekers, ambassadeurs, boeren en chef-koks. Ze staan mooi naast elkaar op de website www.kempenshoen.be. 

De vzw publiceert daarnaast een blog met historische berichten over de ‘kiekens’ om zo de Kempenaren te inspireren en de oude verhalen te borgen. De vzw creëert ook nieuwe verhalen door onder meer keurmomenten tussen kwekers en proeverijen met chef-koks te organiseren.

In 2023 wordt het tienjarig jubileum van de thuiskomst van het Kempens Hoen gevierd. Dat gebeurt samen met meer dan honderd kwekers, boeren en ambassadeurs en op verschillende erfgoed-, onderwijs- en toeristische locaties.   

Waarin zit volgens u de kracht van uw initiatieven? 

De Campinisten beschouwen het Kempisch kieken als iets nuttig voor iedereen, voor alle Kempenaren samen, als een gedeeld iets. Daarom organiseren we nooit tentoonstellingen en wedstrijden, want die durven de deur openzetten voor na-ijver en leiden af van het gemeenschappelijke doel. Zo bereiken we veel meer mensen dan alleen de traditionele pluimveeliefhebbers.

Wat is uw gouden raad voor anderen? 

Probeer over het muurtje te kijken en te ontdekken of wat jij doet ook voor anderen een meerwaarde kan hebben. Een lokale school kan bijvoorbeeld een project uitwerken rond jouw erfgoed. Voel je dat een samenwerking stroef verloopt of dat visies te ver uiteenlopen? Laat het dan zo. Je vrijetijd is beperkt, besteed die dus zo zinvol mogelijk en houd het leuk.

Onderneemt u nog andere acties waar u trots op bent? Of heeft u plannen voor andere acties waar u naar uit kijkt? 

Dit jaar zijn we tien jaar bezig. Tien jaar aan de kar trekken is lang, zeker in het vrijwillige verenigingsleven. We hebben al heel wat gevierd, maar kijken ook naar de toekomst. We willen meer professionals bij onze werking betrekken en nieuwe ideeën binnenhalen; uit de korte-ketenlandbouw, het toerisme en natuurlijk ook de erfgoedsector. Een warme oproep!

Maarten Jacobs, voorzitter Kempens Hoen vzw

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst