De VirgaYesMobiel: een werf-caravan

Hasselt is een centrumstad met een grote in- en uitstroom van bewoners. Lijken de cijfers op jaarbasis nog best mee te vallen, op zeven jaar tijd zijn ze indrukwekkend. Reken daarbij de geboortes en sterftes, dan blijkt dat bij iedere Zevenjaarlijkse Feesten er een groot deel van de bevolking deze nog nooit heeft meegemaakt. Het Virga Jessecomité wil met vele partners de Hasseltse gemeenschap in beweging brengen rond de Virga Jesse(feesten). In de aanloop van de editie 2017 gingen vrijwilligers van het Virga Jessecomité op pad om nieuwe en jonge Hasselaren te werven ... 

DE #VIRGAYESMOBIEL 

De #VirgaYesMobiel trok in 2016-2017 Hasselt en omstreken rond. Ontmoeting en interactie stonden centraal. De overkoepelende doelstelling was immers de erfgoedgemeenschap rond de Virga Jessefeesten te activeren, te vergroten en te verbreden door allerhande mensen te informeren en te werven. De caravan met haar opvallende gouden bollen – die verwijzen naar het typische kleed van het Virga Jessebeeld – staat in schril contrast met het doffe, misschien wel saaie imago van eeuwenoud religieus (processie-)erfgoed. Bezoekers werden bevraagd en uitgedaagd met hedendaagse multimediatoepassingen. En ontdekten dat de Virga Jessefeesten eeuwenoud maar springlevend zijn: feest in de stad, duizenden mensen die samenwerken aan één gezamenlijk project, vriendschapsbanden die ontstaan …  

Het effect? 

Honderden mensen kregen spontaan zin om mee te doen en erbij te horen en deelden hun foto of filmpje via social media met de boodschap: ook ik ben #VirgaYes! De #VirgaYesMobiel was actief van 1 februari 2016 tot op het dankfeest voor vrijwilligers eind augustus 2017. De mobiel werd aangevraagd voor buurtfeesten, schoolfeesten, markten, info-avonden voor wijken, welkom-avonden voor nieuwe Hasselaren, de aanplanting van het geboortebos, ... Ook de teams die in de wijken/parochies op zoek gingen naar deelnemers voor de ommegang deden een beroep op de #VirgaYesMobiel. 

#VirgaYes: een succes. 

In totaal werden in de mobiel 1300 foto's genomen en 100 filmpjes gedraaid. En deze werden nog zoveel keer meer gedeeld en becommentarieerd. Dankzij de financiële steun via projectsubsidies van de provincie Limburg en de logistieke steun van de Hasseltse stadsdiensten, maar vooral dankzij de creativiteit en inzet van de vrijwilligers zelf! 

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst