Molse lichtstoeten: nieuwe vriendschappen door een gezamenlijk project !

Erfgoedgemeenschappen verbinden dankzij een gezamenlijk project!

Mol-in-Scène II heeft zijn doel niet gemist: de verbondenheid die is gesmeed tussen de deelnemers, het ontstaan van nieuwe vriend- en kameraadschappen en de samenhorigheid was hartverwarmend

De twee Molse Lichtstoeten hebben meer dan zestig jaar “naast” elkaar geleefd. Van samenwerking was er niet echt sprake. Maar de laatste jaren hebben ze een intensieve samenwerking op touw gezet. Een mooi resultaat van dit is het tweede massaspektakel “Mol-in-Scène II”. De Gemeente Mol, de Luc Stevens Productie en de Molse Lichtstoeten sloegen de handen in mekaar voor de organisatie. In totaal werden zestien voorstellingen georganiseerd op vijf verschillende locaties in het Molse centrum voor meer dan 11 000 toeschouwers. Mol-in-Scene II is een massaspektakel rond de vermaarde Molse Lichtstoeten. Het verhaal omspant een periode van vijftig jaar met een schitterende finale waarin de hoofdpersonages Lisa en Jens een gezamenlijke lichtstoet wagen bouwen. De wagenbouwers van de Fiksers (Lichtstoet Ginderbuiten) en Op&Top (Lichtstoet Rozenberg) hebben hiervoor intensief samengewerkt en een gezamenlijke wagen gebouwd die het orgelpunt werd in de optreden van Mol-in-scène II. De gemeenschappelijke wagen reed zelfs mee in beide stoeten, een unicum. Met deze samenwerking werd geschiedenis geschreven!

Tips

  • Zet je erfgoed in als gemene deler en verbindende factor 
  • Werk samen met andere gemeenschappen om het erfgoed nog een groter podium te geven 

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst