SWOT-TABEL – Analyse en evaluatie

Wil je de sterktes en zwaktes van je immaterieel erfgoedpraktijk evalueren? Of de externe kansen en bedreigingen voor de toekomst van je praktijk in kaart brengen? 

In een SWOT-tabel krijg je een schematisch overzicht van factoren die invloed hebben op het voortbestaan van je erfgoed. Met het resultaat bepaal je prioriteiten om je immaterieel erfgoedpraktijk toekomst te geven. DE SWOT vormt ook de ideale start voor wie een aanvraag voor de Inventaris Vlaanderen overweegt. 

Voor u getest door de Frietkotraad i.h.k.v. het borgen van de Belgische Frietkotcultuur i.s.m. CAG Centrum Agrarische Geschiedenis en tapis plein vzw.  

Praktisch

WIE: Deze methode is vrij intensief en vraagt een goede begeleiding. Verzamel een beperkte, maar diverse groep qua expertise, achtergrond en betrokkenheid.

DUUR: 3 uur

Bijlage

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst