Je evenement het jaar rond in de kijker !

Als je immaterieel erfgoed op specifieke momenten plaatsvindt, ken je het fenomeen: je staat even volop in de kijker en de rest van het jaar valt de aandacht letterlijk stil. Al heb je een deel van die communicatie natuurlijk altijd zelf in handen ... 

In Houtem gebruiken ze Facebook, én een erfgoedzuil (mobiele kleine expo), én een folder. Tijdens het jaar, maar vooral in aanloop naar de jaarmarkt en ook tijdens de jaarmarkt en erna, wordt op facebook verslag gegeven van hoe de organisatie toeleeft naar het feest, hoe het verder verloopt en hoe het opruimen nadien gebeurt. Deze berichten worden op de voet gevolgd en gedeeld. De likes verhogen elk jaar en houden de facebookpagina het jaar rond actief. 

De erfgoedzuil is een initiatief van Erfgoedcel Viersprong en Heemkunde Houtem dat het erfgoedaspect van de Jaarmarkt in de kijker zet. 

Op elke zijde van de zuil staan weetjes over het ontstaan van de jaarmarkt, het unieke van de beestenmarkt, de evolutie van plezier en leute op de jaarmarkt en nog een hele hoop interessante weetjes. 

Ook dit communicatiemiddel blijft niet beperkt tot de jaarmarkt zelf. De erfgoedzuil is mobiel en kan op verschillende plekken en activiteiten staan. Bovendien werden de teksten en foto's van de erfgoedzuil herwerkt tot een folder. Deze werd ter plaatse gretig meegenomen om achteraf rustig te lezen, maar wordt ook doorheen het jaar op andere erfgoedactiviteiten verdeeld.

TIP 

Zet je erfgoed het jaar rond regelmatig in de kijker, met de communicatiemiddelen die je ook gebruikt voor het moment zelf. Een win-win!   

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst