Leeslijst: Makelaardij

Immaterieel erfgoed motiveert heel wat mensen, zoals professionele werknemers in de erfgoedsector, erfgoedgemeenschappen, vrijwilligers, academici en het brede publiek. Al deze mensen vertegenwoordigen verschillende belangen, invalshoeken en opvattingen. Soms staan ze lijnrecht tegenover elkaar, maar evengoed kunnen zij elkaar aanvullen en inspireren. De kunst is om met een open blik verrijkende bruggen te bouwen tussen al deze perspectieven. Dat is de taak van een makelaar. Makelaars zorgen voor connecties tussen allerlei partijen die betrokken zijn bij een immaterieel-erfgoedpraktijk, om mogelijke netwerken en gemeenschappen rond het erfgoed te creëren en het cultureel erfgoed van nieuwe betekenislagen te voorzien. 

Hieronder vind je een overzicht van enkele relevante publicaties.

OVERZICHT

  • Jacobs, M., Neyrinck, J., van der Zeijden, A., 'UNESCO, Brokers and Critical Success (F)Actors in Safeguarding Intangible Cultural Heritage', in: Volkskunde, nr. 3, 2014
  • KATHO Ipsoc, FARO, tapis plein, VIOE, 'Makelaardij in erfgoed: Discussietekst met reacties uit de praktijk', visietekst, 2011 
  • Vantomme, F., van Leeuwen, J., Van Genechten, H., Nuyttens, D., Neyrinck, J., Jacobs, M., 'Makelaardij in erfgoed: Praktijkkennis voor bruggenbouwers', publicatie, 2011

Beeld: © Jelle Vermeersch 

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst