De Mechelse Ommegang … een gewaardeerd fenomeen?

De Mechelse Erfgoedcel testte begin 2012 een nieuwe methodiek uit voor het in kaart brengen van immaterieel cultureel erfgoed. 


De gekozen testcase? De trots van Mechelen: de Ommegang en de Ommegangsreuzen! 

Natuurlijk zijn de Mechelse Ommegang en de ommegangsreuzen waardevol erfgoed. Ze kennen immers een lange traditie! Maar wat is dat dan, waardevol erfgoed?

In 2012 testte Erfgoedcel Mechelen een nieuwe methodiek uit voor het in kaart brengen van immaterieel cultureel erfgoed. De twee onderdelen van deze methodiek zijn het afnemen van interviews met een aantal belangrijke zegspersonen en het houden van focusgesprekken, de zogenaamde waarderingsgroepen. Binnen deze groepen, met vertegenwoordigers van erfgoed- en socioculturele verenigingen, wordt vooral gepeild naar de waardering van het fenomeen. De interviews werden integraal opgenomen en worden bewaard door de Erfgoedcel Mechelen en het Stadsarchief. Van de waarderingsgroepen werd schriftelijk verslag genomen. Ook deze verslagen worden bewaard in het archief van de Erfgoedcel en in het Stadsarchief. 

Wat levert het op? 

  • De methodiek zorgt voor dynamisch documenteren van de traditie rond de Ommegang en de Ommegangsreuzen. 
  • Via de interviews en waarderingsgroepen werd een omgevingsanalyse van dit immaterieel erfgoed opgemaakt. 
  • De resultaten werden ook benut om het aanvraagdossier voor de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed op te maken.  

Vooral de waarderingsgroepen, waarin bij verschillende organisaties en personen uit Mechelen en omgeving gepeild werd naar de waardering en beleving van de Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen, leverden veel materiaal op rond het draagvlak, de dynamiek en beleving van het evenement bij de Mechelaars. 

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst