Beurzen voor jong getalenteerden in erfgoedberoepen

6 mei 2021

Beoefen jij een erfgoedberoep zoals boekbinden, horlogemaken of decoratieschilderen? Ben je tussen 20 en 45 jaar en werk je in België?
Met een beurs van het Platform voor Opleiding en Talent krijgen jonge ambachtslieden de kans om hun vaardigheden te perfectioneren in een opleidingscentrum of bij een leermeester in het buitenland.

 

Sofina en de afstammelingen van Gustave Boël hebben binnen de Koning Boudewijnstichting het platform voor Opleiding en Talent opgericht. Dit platform wil de ontwikkeling van talent aanmoedigen door het toekennen van specifieke individuele beurzen of door steun aan een project van organisaties die zich inzetten voor gelijkaardige doelstellingen.

Met een beurs van het Platform voor Opleiding en Talent krijgen jonge ambachtslieden de kans om hun vaardigheden te perfectioneren in een opleidingscentrum of bij een leermeester in het buitenland.

 

Nieuw dit jaar is dat de oproep twee delen omvat:

  1. Beurs voor een vervolmakingsopleiding in het buitenland

Het doel van deze beurs is een kandidaat tussen 20 en 45 jaar in staat te stellen een vervolmakingsopleiding te volgen bij een meester in België of in het buitenland.

  1. Beurs voor een duo junior/senior

Deze beurs bestaat uit twee delen: ze stelt een junior ambachtsman/vrouw in staat een stage te volgen bij een senior ambachtsman/vrouw. Zodra de opleiding van de junior voltooid is, kan hij bepaalde opdrachten in het atelier van de senior uitvoeren zodat die zijn eigen stage kan verrichten.

 

De beurzen worden toegekend op basis van het reële kostenplaatje en kunnen niet meer bedragen dan 10.000 euro/beurs. Dit bedrag kan eventueel worden herzien indien de kandidaat een hoger bedrag nodig mocht hebben om zijn vervolmaking tot een goed einde te brengen (kosten van het materiaal, duur van de opleiding, …).

 

Voor wie?

De oproep richt zich tot jonge ambachtslieden tussen de 20 en 45 jaar die werkzaam zijn in België. Ze dienen actief te zijn in de erfgoedberoepen. Enkele vakgebieden die in aanmerking komen, zijn: decoratieschilderen, vergulden, glaskunst, steenhouwen, smeedwerk, bekleden, houtbewerken, schrijnwerk, mozaïekleggen, gipswerk, historische groenteteelt en tuinbouw (decoratieve sinaasappelbomen), snoeien van oude bomen, boekbinden, horlogemaken, …

 

Dien je kandidatuur in tot en met 26/08/2021!

Meer informatie en kandidatuur indienen 

 

Sam Matthijs (22) heeft gekozen voor een ongewone hogere studie: hij volgt in het Verenigd Koninkrijk een opleiding tot kunstsmid. Hij kreeg hiervoor een studiebeurs van het Platform voor Opleiding en Talent, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

"Mensen denken vaak dat kunstsmid een verouderd ambacht is, iets uit de middeleeuwen. Maar dat klopt niet. Oké, we werken nog altijd met vuur en hamers en aambeelden, maar we zetten ook machines in die ze vroeger niet hadden – pneumatische valhamers, bijvoorbeeld. En vooral: we gebruiken al die oude en nieuwe technieken om hedendaagse voorwerpen te maken. Voorwerpen die een functie en een rol hebben in onze moderne maatschappij."

Lees zijn volledige verhaal

Beeld 1: © G. Focant
Beeld 2: © Koning Boudewijnstichting