Jouw wegwijs bij MEESTER-LEERLINGTRAJECTEN

2 mei 2023

BEGELEIDING AANVRAGEN MEESTER-LEERLINGBEURZEN RONDE 2023 

Ook dit jaar lanceert de Vlaamse Overheid een oproep voor beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerlingtraject. Benieuwd hoe je zo’n leertraject kan uitwerken en hoe zo’n aanvraagdossier op te maken?
Lees dan zeker verder! 

 

WAT?


Beurzen Vakmanschap? Meester-leerlingtraject?  

Met de beurzen voor het doorgeven van vakmanschap wil Vlaanderen een impuls geven aan vakmanschap of meesterschap met wortels in erfgoed. Deze beurzen honoreren en ondersteunen de meesters én leerlingen die zich hiervoor inzetten bij het doorgeven en aanleren van de kennis en vaardigheden van een vakmanschap in immaterieel erfgoed. 

Een beurs voor het doorgeven van vakmanschap dient als financiële ondersteuning voor vakmensen die één of meerdere leerlingen een aantal maanden (max. 2 jaar) in de leer neemt(en) om hem en/of haar de knepen van het vak te leren. Dit wordt ook een ‘meester-leerlingtraject’ genoemd.  

Vakmanschap?

Spontaan roept vakmanschap (of ook wel meesterschap) misschien beelden op van ambachten als mandenvlechten, klompen maken of handweven. Maar evengoed imkeren, kombucha maken, reuzen bouwen of tapdansen zijn voorbeelden van immaterieel erfgoed waarin vakmensen virtuoos aan de slag zijn. Immaterieel erfgoed is her en der aanwezig in de samenleving. Het gaat om erfgoed dat leeft in de hoofden en handen van mensen. 

 

PRAKTISCH 


Op dit moment loopt de oproep voor de beursronde 2023. Je kan tot
15 september 2023 een aanvraag indienen voor een traject dat start tussen 1 januari 2024 en 1 juli 2024. 

Ook goed om weten: In 2024 zal er geen ronde zijn.

 

HOE KAN JE INHOUDELIJKE BEGELEIDING VINDEN?


Wanneer je inhoudelijke begeleiding zoekt  is de eerste stap om even contact op te nemen met
Werkplaats immaterieel erfgoed:de organisatie voor immaterieel erfgoed in Vlaanderen. Vanuit het team van de Werkplaats brengen we je dan in contact met de experts in de erfgoedsector die inhoudelijk het beste jouw traject zullen kunnen begeleiden.

Zij begeleiden jullie verder op maat van jullie vragen en noden.

 

Stuur je vraag voor begeleiding naar info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be. Kom met een duidelijke basisvraag! 

De Werkplaats staat ook in voor deze website www.immaterieelerfgoed.be waarop je je vakmanschap kan registreren. Wij ondersteunen je graag hierbij. 

 

WAT MAG JE VERWACHTEN BIJ INHOUDELIJKE ONDERSTEUNING?


Werkplaats immaterieel erfgoed brengt je in contact met erfgoedorganisaties
die beschikken over een jarenlange opgebouwde kennis en ervaring in het begeleiden van de Meester-leerlingtrajecten en het aanvragen van een beurs.

Elke organisatie hanteert een eigen aanpak. Afhankelijk van de inhoud en de timing kan je voor één of meerdere zaken een beroep op ze doen:

 • Verscherpen van je idee en traject
 • Verduidelijking bij de inhoudelijke vragen in het aanvraagdossier
 • Kritisch nalezen en bevragen van je aanvraagdossier
 • Vakmensen en andere mogelijke partners  in contact brengen
 • Forum om je project bij een breder publiek te brengen
 • Registratie van je vakmanschap op www.immaterieelerfgoed.be 


BEGELEIDENDE ORGANISATIES:

Landelijke dienstverleners

Erfgoedorganisaties met een landelijke dienstverlenende rol bieden thematische dienstverlening aan erfgoedbeheerders en erfgoedgemeenschappen.

 • CAG | Het Centrum Agrarische Geschiedenis is het expertisecentrum voor agrarisch erfgoed. Zoek je advies rond het erfgoed van natuur, landbouw, dieren, eten of drinken? www.cagnet.be 
 • ETWIE | De expertisecel van het Industriemuseum in Gent bouwde een sterke werking uit rond het immaterieel erfgoed van techniek, wetenschap en industrie. www.etwie.be

 • PARCUM | Het dialoogcentrum voor religie, kunst en cultuur. Advies en begeleiding bij het registreren en borgen van religieus en levensbeschouwelijk erfgoed. www.parcum.be

 • CEMPER | Centrum voor Muziek- & Podiumerfgoed. Advies en ondersteuning voor iedereen met een link naar muziek, theater en dans. www.cemper.be

 • HISTORIES | Histories werkt rond genealogie, lokaal erfgoed en cultuur van alledag en begeleidt (vrijwilligers) gemeenschappen op maat bij het ontwikkelen van erfgoedzorg voor sociale praktijken, rituelen en feesten. www.historiesvzw.be

 • SPORTIMONIUM | Museum en documentatiecentrum dat zich bekommert om (im)materieel erfgoed van sport en spel. www.sportimonium.be
 • BOKRIJK | Vakmanschap en erfgoed. Landelijk platform voor historisch en hedendaags vakmanschap in Vlaanderen. www.bokrijk.be/en/node/52

 

Erfgoedcellen

Erfgoedcellen spannen zich op diverse manieren in voor het cultureel erfgoed in een regio of stad. Er zijn 27 erfgoedcellen in Vlaanderen.

Vind een erfgoedcel in je buurt: www.erfgoedcellen.be

 

TIJDIG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN  

De begeleiders dringen erop aan dat je je tijdig tot hen wendt: een sterk dossier opmaken vraagt immers tijd.

Bij verschillende partnerorganisaties zijn er verschillende leesrondes en deadlines, afhankelijk van hoe sterk bevraagd ze zijn. Bij sterk bevraagde organisaties zoals CAG, BOKRIJK en ETWIE wordt er sterk afgeraden nog een eerste contact te leggen na 15 juli 2023. Bij sommige anderen is er wat meer speelruimte, ook na die datum. Hoedanook mag je voor vragen steeds blijven mailen naar de Werkplaats en helpen we je verder met ons begeleidingsnetwerk!

Nuttig om te weten: Na 15 augustus kunnen de landelijke dienstverleners enkel nog concrete korte vragen beantwoorden. De laatste weken voor de deadline van de aanvragen is het immers niet haalbaar om nog begeleiding op te starten voor grotere inhoudelijke vragen of trajectbegeleiding.

 

TIPS BIJ HET ZOEKEN VAN BEGELEIDING 

 • Het uitwerken van een meester-leerlingtraject vraagt heel wat denkwerk en overleg. Begin er tijdig aan!
 • Hoe sneller je het eerste contact maakt, hoe beter de begeleidende organisaties je kunnen helpen. Je hoeft niet meteen met een volledig dossier aan te kloppen: ook voor een eerste kennismaking en/of eerste vragen.
 • Twijfel je over een Meester-leerlingtraject, of de vraag bij wie je best aanklopt? Plan een vragenuurtje bij de Werkplaats immaterieel erfgoed. Gedurende dit uur denken wij samen een eerste keer mee over al jullie noden en vragen.
 • Bekijk zeker de ‘Handreiking: Hoe geef ik een sterk meester-leerlingtraject vorm?’. Deze handreiking bevat een hoop tips en adviezen van experts uit de erfgoedsector om je daarbij op weg te helpen.
 • Ook het inspiratiemagazine ‘borgen voor morgen’ en het meester-leerlingluik op immaterieelerfgoed.be staan vol met interessante voorgaande en lopende trajecten. Neem hier zeker een kijkje naar! 

 

INFOSESSIES


3 MEI 2023
 |  ONLINE INFOSESSIE door departement Cultuur, Jeugd & Media

Een online infosessie voor potentiële meesters en leerlingen. Deelnemers krijgen een toelichting over de meester-leerlingbeurzen en ontdekken waar ze terecht kunnen voor inhoudelijk en zakelijk advies. 

Programma en inschrijvingsformulier via deze link. 

De opname van de infosessie van 28 april 2022 kan je bekijken via deze YouTubelink.


3 JUNI 2023
 | LIVE INFOSESSIE 
‘HOE GEEF IK EEN STERK MEESTER-LEERLINGTRAJECT VORM’ door Werkplaats immaterieel erfgoed
Leve Immaterieel Erfgoed!-dag // Gents Universitair Museum (GUM) - Gent // 14u30

Meer informatie over Meester-Leerlingtrajecten? Wil je graag Meester of Leerling worden? Al jouw vragen worden beantwoord tijdens deze infosessie.

Inschrijving voor de infosessie (en de rest van deze feestelijke dag) kan via deze link.

 

LOKALE EN REGIONALE INFOMOMENTEN

Alle info over lokale en regionale infosessie vind je op de agenda van de Werkplaats.

 

ANDERE VRAGEN?


Algemene informatie: Departement Cultuur, Jeugd en Media

Aanvraagformulier, reglement, handleiding, inspiratiebrochure en FAQ vind je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Contact: cultureelerfgoed@vlaanderen.be 

 

Zakelijk, juridisch en fiscaal advies: Cultuurloket

Cultuurloket is een organisatie die zakelijke ondersteuning biedt voor de culturele sector. Je kan bij hen o.a. terecht voor advies op maat rond je sociaal statuut, vergoeding en inkomsten, auteursrecht, verzekeringen en zoveel meer. 

Stel je vraag via het contactformulier op hun website.


Meer info? 

Lees dan zeker de handreiking.