'Immaterieel erfgoed verzamelen': de verslagen van de conferentie online!

12 december 2019
130 Mensen uit Vlaanderen en Nederland, van diverse verzamelende instellingen en erfgoedgemeenschappen, kwamen in LocHal Tilburg bijeen op 11 oktober 2019 rond het thema 'Immaterieel erfgoed verzamelen'. 

Via rijke kynotes van internationale sprekers, inspirerende cases van collectiebeherende instellingen uit Vlaanderen en Nederland en spraakmakende werktafels, werd het thema volop verkend. Kan je überhaupt wel immaterieel erfgoed verzamelen? En zo ja, hoe pak je dat aan? Wat is er nodig aan kaders, instrumenten, visie en hoe kunnen we dit alles amen verder ontwikkelen? 

Eén van de deelnemers merkte op dat er heel veel vragen werden gesteld en nog maar weinig antwoorden werden gegeven. Hij voegde eraan toe 'dat is op zich niet nodig, zolang de dialoog maar verder blijft gaan.' De komende jaren zullen Werkplaats immaterieel erfgoed en Kenniscentrum immaterieel erfgoed Nederland deze zoektocht verder voeden en ontwikkelen. Enerzijds worden de resultaten van het Europees uitwisselingsproject Intangible Cultural Heritage and Museums Project (IMP) ontsloten via een conferentie op 26-02-2019 in Brussel incl. online toolbox en guidebook en zo verder gedeeld en ingezet. Anderzijds met de  opstart en uitwerking van een nieuw project 'Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen' dat focust op de vragen rond immaterieel erfgoed en verzamelbeleid, met de steun van de Vlaamse Overheid. De conferentie op 11-10-2019 was een eerste stap hierin en illustratief voor de manier waarop we dit graag verder zetten:

in dialoog en samen mét al wie ermee bezig is! 

 

Surf naar de website van Kenniscentrum immaterieel erfgoed Nederland voor het volledige verslag of klik op de links hieronder voor de afzonderlijke documenten.  

 

* Inspiratieboekje bij de conferentie 'Immaterieel erfgoed verzamelen' 

* Keynote presentatie Filomena Sousa

* Keynote presentatie Joanne Orr

* Verslag conferentie 'Immaterieel erfgoed verzamelen' 

* Verslag Werktafels conferentie ''Immaterieel erfgoed verzamelen' 

 

Beeld: Kenniscentrum immaterieel erfgoed Nederland