Historische trommels en fijferfluiten bespelen

Het muziekgezelschap De Trommelfluit speelt met historische trommels en fijferfluiten traditionele muziek uit de zeventiende en achttiende eeuw. De Trommelfluit telt een 30-tal leden en is één van de weinige overblijvende trommel- en fijfergroepen in België.

Traditioneel trommelen is een oude trommeltechniek ontstaan in de 15de eeuw, en verder uitgebouwd in West-Europa en de Verenigde Staten met gebruik van oude slagtechnieken (in het Engels "rudiments" genoemd). Er wordt gespeeld op trommels gebouwd naar voorbeelden uit de zeventiende eeuw.

De fijferfluit is een eenvoudige kleine dwarsfluit, de voorvader van de piccolo. Ze is eveneens gebouwd naar historische voorbeelden.

Beide instrumenten werden en worden gebruikt bij evenementen in de buitenlucht zoals stoeten en carnavals waar zij boven het "gedruis" moeten uitkomen.