Historische trommels en fijferfluiten bespelen

Het muziekgezelschap De Trommelfluit speelt met historische trommels en fijferfluiten traditionele muziek uit de zeventiende en achttiende eeuw. De Trommelfluit telt een 30-tal leden en is één van de weinige overblijvende trommel- en fijfergroepen in België.