Jeugdbewegingen in Vlaanderen

Jeugdbewegingen in Vlaanderen zijn verenigingen voor en door jongeren met lokale groepen en regionale en landelijke koepels. Meer dan 250.000 Vlaamse kinderen en jongeren zijn lid van een jeugdbeweging. Zij nemen deel aan activiteiten die voor hen worden georganiseerd door andere jongeren die ook lid zijn. Vele leden groeien door tot leiding op lokaal niveau. Leiding kan ook doorgroeien naar een bovenlokaal vrijwilligersengagement, en er zijn ook opties om je te verenigen als oud-lid of oud-leiding van een jeugdbeweging. Voor velen heeft hun tijd bij de jeugdbeweging een blijvende impact, ook wanneer ze iets minder jong zijn.

Kinderen en jongeren komen regelmatig samen voor speelse, creatieve en avontuurlijke activiteiten, vooral in het weekend en ook tijdens schoolvakanties: samen spelen, sporten, zingen, dansen, creëeren, een tocht maken in de natuur en uiteraard het meerdaagse zomerkamp, vaak het hoogtepunt van de werking van een lokale groep.

Naast het spelen in groep en samen jeugd beleven staat ook de ontplooiing van de kinderen en de jongeren centraal. Jeugdbewegingen discrimineren niet, ontwikkelen op kleine en grote schaal inclusieprojecten die eventuele drempels verlagen en versterken de stem van de jeugd. Leden, leiding, overkoepelende organisaties en bij uitbreiding de hele erfgoedgemeenschap engageren zich via de jeugdbeweging voor een betere maatschappij. De impact op de samenleving is groot, want velen zetten hun engagement verder in hun professionele leven, bij een vereniging, in het vrijwilligerswerk, in de politiek, in hun gemeenschap.

Jeugdbewegingen dragen samenwerken hoog in het vaandel en passen dit toe op alle niveaus. Ook de landelijke koepels werken regelmatig samen rond thema’s als armoede, mentaal welzijn en erfgoed. In de werkgroep Jeugdbewegingen en Erfgoed wordt samengewerkt rond erfgoedzorg en -ontsluiting door de jeugdbewegingen in Vlaanderen die elk jaar in oktober de Dag van de Jeugdbeweging organiseren: Chirojeugd Vlaanderen, EJV, FOS Open Scouting, IJD, JRK, JNM, KLJ, KSA, Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Jeugdbewegingen in Vlaanderen | © Jan Van Bosstraeten