De kennis en vaardigheden voor het bouwen van balansbogen van Miel Van Beeck

Miel Van Beeck vernieuwde en verbeterde de bouwwijze van de traditionele Sint-Jansboog of balansboog. Door een combinatie van technische kennis en schutterservaring was hij in staat om hoogtechnologische wapens te bouwen en ze in beperkte serie te produceren. Zijn balansbogen kregen al gauw erkenning als de beste en veiligste die er bestaan. Met zijn kennis droeg Miel Van Beeck onmiskenbaar bij tot het voortbestaan van de schutterstradities in de Noorderkempen. 

De Sint-Jansboog is een wapen dat enkel gebruikt wordt in de Noorderkempen, meer bepaald in de streek rond Hoogstraten. De boog bezit een lange kolf die op de schouder rust en in balans wordt gehouden door een verzwaarde bol aan het uiteinde van de boog. Deze balansboog nam bij een aantal Kempense gilden rond 1900 om ongekende redenen de plaats in van de traditionele voetboog. De bogen van Miel Van Beeck zijn intussen wijdverspreid onder de schuttersgilden van de Noorderkempen.


Miel bouwt bogen voor verschillende afstanden. Met de bogen schieten de schutters bijvoorbeeld van op een afstand van 61 meter op doel. Tijdens de 6-jaarlijkse koningsschietingen wordt er zo geschoten op een wip: een lange paal van een 20-tal meter waarop een houten koningsvogel wordt geplaatst. Wie de vogel als eerste van de wip schiet, mag zich de volgende zes jaar koning noemen.


Sinds 1975 bouwt Miel Van Beeck ook bogen voor andere dan de 61-meterschutters. Het gaat om de 20-meter balans- en kolfbogen en om de 6 meter-bogen (kleine kolfbogen). Deze laatstgenoemde kruisboogjes zijn intussen sterk verspreid onder alle Sint-Jansbooggilden. 


In bijna elke stad of dorp in Vlaanderen is er een schuttersgilde. Deze gilden vinden hun oorsprong in de middeleeuwen en stonden borg voor de veiligheid van de lokale bevolking. Doorheen de jaren evolueerden de schuttersgilden meer en meer naar verenigingen die schietwedstrijden onder hun leden organiseren. Ze beoefenen verschillende disciplines binnen de schietsport, met verschillende wapens, projectielen, doelen en schietposities.