Sint-Gummarusprocessie Lier

In Lier wordt de stadspatroon Sint-Gummarus ieder jaar gevierd op de eerste zondag na zijn naamdag (11 oktober).

De Sint-Gummarusbedevaart bereikt zijn hoogtepunt op de bedevaartdag, met een bedevaartmis en de Sint-Gummarusprocessie door de straten van Lier. In de processie stappen heel wat groepen op: verenigingen en gildes uit Lier en daarbuiten. Elk in hun eigen uniformen, allemaal met een band met Sint-Gummarus. Daarnaast stappen een aantal muziekkorpsen op en worden vlaggen, vaandels en processietoortsen meegedragen. Al deze groepen vormen als het ware de voorhoede en omkadering van de kern van de processie: het 17de eeuws zilveren reliekschrijn van Sint-Gummarus, de ‘Sint-Gummaruskas’. Het schrijn weegt meer dan 800 kilo en wordt door 16 mannen van het Genootschap van de Kasdragers van Sint-Gummarus door de straten van Lier gedragen.

De Sint-Gummarisprocessie verschilt zo inhoudelijk van de meeste processies in de streek met evocaties en ommegangen. Er worden namelijk geen Bijbeltaferelen of taferelen uit het leven van Sint-Gummarus uitgebeeld. En er zijn geen groepen die zich speciaal voor de processie in historische kledij hullen. De Sint-Gummarusprocessie sluit op dat gebied nog sterk aan bij de oorspronkelijke traditie van een processie. Deze processie is een traditie van volksdevotie met een geschiedenis van bijna dertien eeuwen oud.

Om de 25 jaar (jaren eindigend op 15, 40, 65 en 90) vindt er een jubeljaar plaats met onder meer de erkenning van de relieken door de bisschop (of zijn afgevaardigde) en een jubelprocessie. 2015 was dus een jubeljaar! Het kreeg het thema ‘Gummarus, bron van ontmoeting’ mee.